ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Padişah' ın hizmetine mahsus Ertuğrul Vapuru' nun düşman denizaltılarına karsı Boğaz'da gözetleme ve savunma görevi yapan gemilere yardım etmek üzere görevlendirildiği
Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Mülûkâne
Kitâbet Dairesi
Sadâret-i Uzmâ'ya

"Düşman tahtelbahirlerine karsı Boğaz dahilinde tarassud ve müdafaaya memur sefâine muâveneten rükûb-ı sevket-mashûb-ı cenâb-ı sehriyârîlerine mahsus Ertuğrul Vapur-ı Hümâyûnu'nun da hâlen bulunduğu mevkide kalmak üzere vazife-i tarassud ve müdafaa ile tavzîfi lüzumunu mutazammın Başkumandanlık Vekâlet-i Celîlesi'nden alınan tezkirenin arz ve takdimine dair 6 numaralı ve 11 Cumâdelûlâ sene 1333 tezkire-i hususiye-i Sadâretpenâhîleri melfûfuyla manzûr-ı âlî buyurularak mûcebince irâde-i seniyye-i hazret-i Padişahî şeref-sâdır olmuş ve tezkire-i mebhûsün-anhâ leffen savb-ı sâmî-i düstûr-ı a‘zamîlerine iâde kılınmısdır. Ol bâbda."

12 Cumâdelûlâ sene 1333 – 15 Mart sene 1331 / 28 Mart 1915
BOA, MB, 909/121
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT