ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Bir zırhlının Burgas'ı bombaladığı / Alman Hükümeti'nin Fransız Zırhlısı Gaulois'nın kurtarılmasını tarafsızlığa aykırı olarak göreceğini İsveç Hükümeti'ne bildirdiği
Saros Körfezi'nde gemilerin görüldüğü / Bir zırhlının Burgas'ı bombaladığı / Alman Hükümeti'nin Fransız Zırhlısı Gaulois'nın kurtarılmasını tarafsızlığa aykırı olarak göreceğini İsveç Hükümeti'ne bildirdiği

Osmanlı Ordu-yı Hümayunu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube Müdüriyeti: 2
Numara: 150
Çanakkale:
16/1'de vaziyette bir tebeddül olmadı.

"17/1'de saat 9: Hava az kapalı, deniz sakin. Bir zırhlı, dört torpido medhali tarassud ediyor. 16/1'de İbrice sahilinde bir yelkenli görülmüş ve üzerine on beş dakika kadar sahilden tüfek atesi açılmısdır. Körfez dahilinde iki direkli, bir bacalı bir nakliye sefinesi beraberinde bir yelkenli ile gelmisdir. İmroz Adası istikametinde çekilmisdir. Çınarlı Limanı'na bir kayık yaklaşarak içinden iki kişi sahile çıkmış ve tarassud postası tarafından ates edilmesi üzerine, tekrar sandala atlayarak kaçmak istemişler ise de atesin tesiriyle sandal su alarak batmısdır. Sahilden 500 metre kadar uzak duran bu sandala posta efrâdından biri yüzerek gitmiş, sandal derûnunda bulunan dört kişinin telef olduğunu görmüsdür. Birisinin şapkasıyla içindeki mektubu alıp getirmisdir. İki bacalı, iki direkli bir zırhlı Saz Limanı önlerinde Burgaz mıntıkasına karsı top atesi açmısdır. Telsiz-telgraf: Almanya sefiri, başvekilden aldığı malûmâta nazaran İsveç Hükümeti Alman Hükümeti’ne müracaatla Bozcaada'da batan Gaulois zırhlısını tahlîs için İsveç tahlîsiye şirketinin tavzîf edildiğinden bahis ile bunun Almanya’ca bî-taraflığa muhalif bir hareket addedilip edilmeyeceğini sormuş ve Almanya Hükümeti de bir harb gemisinin tahlîsini bî-taraflığı haleldâr edecek bir hareket addedeceğini cevaben bildirmisdir. (Bu istihrâc Gaulois'nın battığını sûret-i resmiyede te’yîd ediyor.)
Çanakkale'den: Implacable Zırhlısı (Irresistible sisteminde) Boğaz'a gelmisdir."

17 Mart 1331 / 30 Mart 1915
İstihbarat Şubesi Müdürü
Erkân-ı Harbiye Binbaşısı
Seyfi
BOA, DH. EUM. VRK, 14/82

Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT