ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Almanya Devleti tarafından Bahr-ı Sefid Boğazı Kumandanı Cevad Paşa’ya ikinci rütbeden Croix de Fer nisanı verildiği
Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Sicill-i Ahvâl Müdüriyeti
Aded: 63751/70
Cevad Pasa hazretlerine verilen Alman nisânı hakkında
Huzûr-ı Sâmî-i Cenâb-ı Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir

Boğaz'ın emr-i müdafaasında istihsâl olunan muvaffakiyet-i askeriyeden dolayı Bahr-ı Sefîd Boğazı Kumandanı Cevad Pasa hazretlerine Almanya Devleti tarafından i‘tâ kılınan ikinci rütbeden Croix de Fer nisânının müsârunileyh tarafından kabul ve ta‘îki istîzân buyurulmak üzere tanzim olunan
irâde-i seniyye lâyihası leffen pîsgâh-ı sâmî-i Sadâret-penâhîlerine takdim kılınmısdır. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 28 Cumâdelûlâ sene 1333 ve fî 31 Mart sene 1331 / 13 Nisan 1915
Hariciye Nâzırı
Mehmed SaidBâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Sicill-i Ahvâl Müdüriyeti
Aded: 192
İrâde-i Seniyye

Almanya Devleti tarafından Bahr-ı Sefîd Boğazı Kumandanı Cevad Paşa’ya i‘tâ kılınan ikinci rütbeden Croix de Fer nisânının kabul ve ta‘lîkine ruhsat verilmisdir. Bu irâde-i seniyyenin icrâsına Hariciye nâzırı memurdur.
Fî 29 Cumâdelûlâ sene 1333 - Fî 1 Nisan sene 1331 / 14 Nisan 1915
Başkumandan Vekili ve
Harbiye Nâzırı
Enver
Sadrazam
Mehmed Said Mehmed Resad
BOA, Ğ. TAL, 1333. Ca/37
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT