ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Çanakkale'den nakledilen halkın nakliye masrafı olarak Hilâl-i Anonim Şirketince talep edilen paranın ödenmesi
Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına
Mahsus Zâbıt Varakasıdır
Hulâsa-i Meâli

Ahvâl-i hâzıra sebebiyle Çanakkale'den sevâhil-i karîbeye sevk olunan ahalinin vapur navlu olarak Hilâl Anonim Şirketince taleb olunan meblağ hakkında Dahiliye Nezâreti'nin 13 Nisan sene 1331 tarihli ve 150 rakamlı tezkiresi okundu.

Kararı :Mezkûr tezkirede beyân olunduğu üzere Çanakkale'den sevâhil-i karîbeye naklolunan fukarâ-yı ahalinin vapur navlu olmak üzere şirket-i mezkûrece taleb edilen bin altı yüz seksen üç kurusun masârıf-ı gayr-ı melhûza tertibinden tesviyesi münasib göründüğünün Maliye Nezâreti'ne is‘ârı ve Dahiliye Nezâreti'ne malûmât i‘tâsı tezekkür edildi.
13 Cumâdelâhire sene 1333 - 15 Nisan sene 1331 / 28 Nisan 1915
(Meclis-i Vükelâ azâlarının imzaları)
BOA, MV, 197/105
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT