ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Çanakkale Savası'nda ev ve eşyaları yanan halkın zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması
Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına
Mahsus Zâbıtnâme
Hulâsa-i Meâli

Dahiliye Nezâreti'nin 16 Cumâdelâhire sene 1333 - 18 Nisan sene 1331 tarihli ve 165 rakamlı tezkiresi okundu.

Kararı:

Mezkûr tezkirede münderic olduğu vech ile Düşmanın Boğazlara taarruzu dolayısıyla Çanakkale Livâsı dahilinde hâneleri ve eşyası yanan ahalinin tehvîn-i ihtiyacât-ı zarûriyeleri zımnında elli bin kurusun masârıf-ı gayr-ı melhûza tertibinden tesviyesi hususunun Maliye Nezâreti'ne izbârı ve Dahiliye Nezâreti'ne malûmât i‘tâsı tezekkür kılındı.
17 Cumâdelâhire sene 1333 - 19 Nisan 1331 / 2 Mayıs 1915
(Meclis-i Vükelâ azâlarının imzaları)
BOA, MV, 197/111

Daire-i Sadâret
Umûr-ı İdâriye Kalemi

Dahiliye Nezâreti ve Maliye Nezâreti Vekâlet-i Celîleleri'ne Düşmanın Boğazlara taarruzu dolayısıyla Çanakkale Livâsı dahilinde hâneleri ve eşyası yanan ahalinin tehvîn-i ihtiyacât-ı zarûriyeleri zımnında elli bin kurusun masârıf-ı gayr-ı melhûza tertibinden tesviyesi Dahiliye Nezâret- i Celîlesi'nin is‘ârı üzerine Meclis-i Vükelâca bi't-tensib Nezâret-i müsârunileyhâya malûmât i‘tâ kılınmış olmakla icrâ-yı icabı siyâkında 18 Nisan 1331 tarihli ve 165 numaralı tezkire-i aliyyeleri üzerine Meclis-i Vükelâca bi't-tensib Maliye Nezâreti Vekâlet-i Celîlesi'ne tebligât icrâ kılınmısdır, efendim.
18 Cumâdelâhire 1333 - 20 Nisan 1331 / 3 Mayıs 1915
BOA, BEO, 326410
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT