ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• İngilizlerin balonlar yardımıyla Maydos kasabasında Hilâl-i Ahmer bayrağı çekmiş bir hastaneyi bombalayarak yaralıların Şehid olmasına sebep olduğundan, şiiddetle karşılık verileceği
İngilizlerin balonlar yardımıyla Maydos kasabasında Hilâl-i Ahmer bayrağı çekmiş bir hastaneyi bombalayarak yaralıların Şehid olmasına sebep olduğundan hastane gemileri veya hastanelerin tekrar bombalanması durumunda Osmanlı Devleti'nin elinde bulunan sivil veya asker İngiliz esirlerini kullanarak şiddetli bir şekilde karşılık vereceği


Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube: 7
Numara: 1934/1408
Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir

İngilizler Çanakkale muharebât’ı esnasında sâbit balonları i‘ânesiyle Maydos kasabası ve o meyânda Hilâl-i Ahmer bayrağı çekmiş olan hastaneyi her türlü kavâ‘id ve ta‘ahhüdât-ı düveliye haricinde bombardıman ederek otuz kadar mecrûhumuzu sehid etmişlerdir. Bundan dolayı fîmâ ba‘d gerek hastanelerimize ve gerek Marmara'da seyr ü sefer eden hastane gemilerimize bir taarruz vukû‘unda elimizdeki sivil ve asker İngiliz üserâsına karsı bi'l-mukabele en sedîd tedâbîrin ittihâzından geri durulmayacağının Amerika Sefâreti vâsıtasıyla İngiltere Hükümeti’ne ifhâmına müsaade-i fahîmâneleri müsterhamdır. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 25 Cemâziyelâhir sene 1333 ve fî 23 Nisan 1331 / 10 Mayıs 1915

Başkumandan Vekili
Enver
BOA, HR. SYS, 2409/21
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT