ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• İngilizlerin Gaz kullanması ve tarafsız Devletler nezdinde protesto edilmesi
Müttefik ordusunun Çanakkale Savaşları’nda boğucu gaz içeren patlayıcı madde kullandıkları

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Şifre Kalemi: 1617
Atina Sefâret-i Seniyyesi'nden

577 numara ile mevrûd fî 21 Haziran sene 1915 tarihli telegram hallidir. Müttefik ordusunun Çanakkale'de boğucu gazlarla memlû mevâdd-ı infilâkiye endâhtı esbâbını istikmâl eylediği müstahberdir.
Fî 21 Haziran sene 1915
BOA, HR. SYS, 2110/8Çanakkale'de boğucu gaz kullanan Müttefiklerin dost ve tarafsız devletler nezdinde protesto edilmesi
Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Numara: 5351
Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir

Düşmanın Çanakkale'deki kıta‘âtımıza karsı isti‘mâl ettiği mermiyâtın hâmil olduğu muhnik gazlar hakkında gerek tebliğ-i resmîmiz ve gerekse muhtelif cerâid-i mahalliye ile nesriyâtda bulunuldu. Hâmî-i hak ve medeniyet geçinmek isteyen düşmanlarımıza mukabele-i bi'l-mislde bulunmak mecburiyeti hâsıl oluyor. Bütün bunun mesûliyeti düşmanlarımıza râci‘dir. düşmanlarımızın bu yeni tarz muharebelerinin bî-taraf ve dost devletler nezdinde bilâ-ifâte-i vakt protestosunu bilhâssa istirhâm eylerim. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 18 Saban sene 1333 - Fî 19 Haziran sene 1331 / 2 Temmuz 1915
Başkumandan Vekili namına
Müsteşar
(İmza)
BOA, HR. SYS, 2411/3
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT