ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Savasta üstün gayretleri görülen 5. Ordu subaylarına sefer kıdemi zammı verilerek rütbelerinin yükseltilmesi.
Harbiye Nezâreti
Tahrîrât Dairesi
Tahrîrât Kalemi
Müsta‘celdir
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Muharebât-ı ahîredeki hidemât-ı fevkalâdelerine binâen Gelibolu dârü'l- harbi Simâl Grubu ve Üçüncü Kolordu Erkân-ı Harbiye Reisi Kaymakam Fahreddin ve Kırk Üçüncü Alay Kumandan Vekili Binbaşı Fâzıl Beylere üçer sene ve Birinci Kuvve-i Seferiyye'ye memur Yedinci Alay'ın Birinci Taburu Kumandanı Binbaşı İsmail Hakkı Bey'e iki sene seferî kıdem zammı i‘tâsı ve Üçüncü Ordu sağ cenâh grubu Erkân-ı Harbiye Reisi Yüzbaşı Basri Bey'in binbaşılığa ve Otuz Yedinci Alay Makineli Tüfek Bölüğü Mülâzım-ı Evveli Yanyalı Hasan Fehmi Efendi'nin yüzbaşılığa terfî‘-i rütbeleri hakkında tanzim olunan irâde-i seniyye lâyihası leffen takdim kılınmakla iktizâsının
îfâ ve neticesinin inbâ buyrulması menût-ı müsaade-i sâmiye-i fahîmâneleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 7 Ramazan sene 1333 ve fî 6 Temmuz sene 1331 / 19 Temmuz 1915
Başkumandan Vekili ve
Harbiye Nâzırı
Enver


Harbiye Nezâreti
Tahrîrât Dairesi
Tahrîrât Kalemi
İrâde-i Seniyye
Muharebât-ı ahîredeki hidemât-ı fevkalâdelerine binâen Gelibolu dârü'l- harbi Simâl Grubu ve Üçüncü Kolordu Erkân-ı Harbiye Reisi Kaymakam Fahreddin ve Kırk Üçüncü Alay Kumandan Vekili Fâzıl beylere üçer sene ve Birinci Kuvve-i Seferiyye'ye memur Yedinci Alay'ın Birinci Taburu Kumandanı Binbaşı İsmail Hakkı Bey'e iki sene seferî kıdem zammı i‘tâ ve Üçüncü Ordu Sağ Cenâh Grubu Erkân-ı Harbiye Reisi Yüzbaşı Basri Bey'in binbaşılığa ve Otuz Yedinci Alay Makineli Tüfek Bölüğü Mülâzım-ı Evveli Yanyalı Hasan Fehmi Efendi'nin yüzbaşılığa terfî‘-i rütbeleri icrâ kılınmısdır. işbu irâde-i seniyyenin icrâsına Harbiye Nâzırı memurdur.
Fî 9 Ramazân sene 1333 - Fî 9 Temmuz sene 1331 / 22 Temmuz 1915
Başkumandan Vekili ve
Harbiye Nâzırı
Enver
Sadrazam
Mehmed Said Mehmed Resad
BOA, Ğ. HB, 1333. N/137
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT