ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Müttefik denizaltılarının her çeşit medenî ve insanî hakları çiğneyerek Mudanya ve Tekfurdağı'ndaki yolcu gemilerine saldırdığı.
Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube: 2
Numara: 3493
Hulâsa: düşman tahtelbahirlerinin harekât- ı medeniyet-sikenânesine dair
Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir

Düşman tahtelbahirlerinin ( Denizaltılarının) yeniden her nev‘ hukuk-ı medeniyye ve insaniyeye mugâyir olarak icrâ etdikleri tecavüzâtın Amerika Sefâreti vasıtasıyla icab eden makamât nezdinde protesto edilmesi için nazargâh-ı sâmîlerine ber-vech-i âtî arz ediyorum:

6.7.1915'de bir düşman tahtelbahiri Mudanya'nın iskele mevkiinde duran Biga Vapuru'na malûmât vermeksizin bir torpil attı. Torpil boşa gitti.

Nezdimizde mahfûzdur.

Mezkûr vapur münhasıran posta hidemâtında istihdâm ediliyordu.

7.7.1915'de bir Haliç vapuru Tekfurdağı'nda karaya oturan bir gemiyi tahlîse çalışırken kable'z-zevâl saat 9.30'da bir düşman tahtelbahiri bilâ-ihtar ve tâifenin çıkabilmesine vakit vermeksizin mezkûr vapuru topa tuttu.

Haliç vapuru gibi vapurlar ise hiçbir hizmet-i askeriyede kanlanılmıyordu. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 18 Ramazan sene 1333 ve fî 18 Temmuz sene / 1331 / 31 Temmuz 1915
Başkumandan Vekili
Enver
BOA, HR. SYS, 2099/5
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT