ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Gelibolu'da Müttefikler tarafından esir alınan Osmanlı askerlerine insanlık dışı muamelede bulunulduğu
Gelibolu'da Müttefikler tarafından esir alınan Osmanlı askerlerine insanlık dışı muamelede bulunulduğu

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
İstişare Odası
Aded: 36210

Gelibolu Sibh-i Cezîresi'nde İngiliz ve Fransız kuvâ-yı askeriyesi tarafından esir edilen asâkir-i Osmaniyye hakkında kavâ‘id-i insaniye ve hukukiye hilâfında fevkalâde muamele-i tazyikıye ve i‘tisâfkârâne icrâ edilmek de olduğu ahîren istihbâr kılınmış olduğundan bu bâbda düvel-i mütehâbbe sefâretlerine ta‘mîmen tastîri muktezî müzekkire-i sifâhiye-i nezâret-penâhîleri müsveddesi matviyyen takdim edilmiş olmakla tisyârı irâde-i fahîmânelerine menût idüğü ma‘rûzdur.

Fî 18 Temmuz sene 1331 / 31 Temmuz 1915
Bâbıâli Hukuk Müsâviri
(İmza)
Bâbıâli Hukuk Müsâviri
(İmza)
BOA, HR. SYS, 2189/1
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT