ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Arıburnu'ndaki Müttefik nakliye gemilerin Osmanlı topçularının açtığı atesle uzaklastırılıp ani bir hücumla bazı siperlerin geri alındığı/saldırıların Osmanlı Ordusunca püskürtülerek 60 askerin esir
Arıburnu'ndaki Müttefik nakliye gemilerin Osmanlı topçularının açtığı atesle uzaklastırılıp ani bir hücumla bazı siperlerin geri alındığı / İngilizlerin Sığındere'nin güneyinde yaptığı saldırıların Osmanlı Ordusunca püskürtülerek 60 askerin esir alındığı

Sube: 2
Matbûât Müdüriyet-i Umumiyesi'ne

Çanakkale Cephesi'nde:
24 Temmuz sabahı Arıburnu karsısında ve simâlinde torpidolar himâyesinde düsman nakliye gemileri görüldü. Arıburnu'ndaki nakliye gemilerine topçularımız tarafından ates açılmıs ve gemilerden birinde yangın zuhur ederek uzaklasmıs ve bir mermi oradaki mavnalardan birini hamûlesiyle batırmısdır. Diğer nakliyeler de simâle çekilmisdir.

Öğleden evvel saat dört buçukda Arıburnu'nda sol cenâhda baskın harekâtıyla düsmanın toplanıp takviyesine zaman bırakmadan ufak bir siper düsmandan istirdâd edildi. Düsman bu siper sahasında üç yüzü mütecâviz maktûl bırakarak firar etdi. Öğleden sonra saat dörtde gemi ve kara toplarıyla sol cenâhdaki siperlerimize karsı düsman kesîf ve sürekli ates açıp müteâkiben müte‘addid hücum kollarıyla bu siperlerimize takarrüb etdi ve siperlerinden bir kısmına girdi ise de aksam kısm-ı a‘zamı düsmandan istirdâd olunmus, kalan cüz’î bir kısımdaki düsman ateslerimiz altında barınamaz bir hâle gelmisdir.

Seddülbahir' de aynı gün öğleden sonra saat ikide düsman sağ cenâhımıza Sığındere cenûbundaki siperlerimize karsı külliyetli topçu ve piyade cephânesi sarf etdikden sonra taarruza kalkdı. Telefât-ı azîme ile püskürtüldü.

İkinci defa icrâ eylediği taarruzunda da muvaffak olamayarak tard olundu. Bu cenâhda ileriye sivrilmis siperlerimizden bir kısmı bir müddet düsmanla kıta‘âtımız arasında kalmıs, nihayet aksama doğru ve son sedîd hücumlarımızla siperlerin cümlesi düsmandan istirdâd olunmus ve bu siperlerde yerlesmek isteyen düsman bakıyyesi kâmilen süngüden geçirilmisdir.

Bu muharebede biri binbası, ikisi mülâzım olmak üzere altmıs İngiliz esir alındı. Bu taarruza istirâk eden düsman alaylarından ikisinde ancak otuzkırk kadar asâkirin sağ kalabildiğini esirler beyân etmislerdir.

25 Temmuz 1331 / 7 Ağustos 1915

Karargâh-ı Umumî
İstihbârât Subesi Müdürü
Erkân-ı Harb Binbası
Seyfi
BOA, HR. MA, 1138/39
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT