ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Bozburun Katırlı ile Kızıl Adaları arasında bir Müttefik denizaltısınca 7-8 adet yelkenli ve sandal batırıldığı/Küçükanafarta Ovası'ndaki saldırılarının ağır kayıplar verdirilerek Osmanlı Ordusunca...
Bozburun Katırlı ile Kızıl Adaları arasında bir Müttefik denizaltısınca 7-8 adet yelkenli ve sandal batırıldığı / Mudanya önüne gelen bir Müttefik denizaltısının açtığı ates sonucu Gümrük Dairesi'nde yangın çıktığı / Tekfurdağı ve Erdek Çınarlı Limanı ile Tavsan Adası arasında Müttefik denizaltıları görüldüğü / Müttefiklerin Kireçtepe ve Küçükanafarta Ovası'ndaki saldırılarının ağır kayıplar verdirilerek Osmanlı Ordusunca püskürtüldüğü / Müttefiklerin Seddülbahir civarında dekovil hattı olusturduğu / Küçükanafarta Ovası'nda Osmanlı Ordusunca esir edilen Müttefik askerlerin ifadesine göre Müttefiklerin maddî ve manevî olarak zayıf olduğunun bildirildiği / Eksamil ve Bolayır'ın Müttefik donanmasınca bombalandığı


Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Baskumandanlığı Vekâleti
Sube: 2
Numara: 275

Marmara Denizi:
29/5'de bir düsman tahtelbahiri Bozburun Katırlı ile Kızıl Adaları arasında yedi-sekiz aded dolu ve bos yelkenli ve sandal gark etdi. Bir diğer tahtelbahir de ba‘de'z-zevâl saat 2.45'de Tekfurdağı istikametinde görüldü. 30/5'de düsman tahtelbahiri öğleden evvel saat beşte Mudanya önüne gelerek birdenbire ates açmıs ve Gümrük Dairesi'ne atdığı bes mermiden yangın zuhur etmisdir. Olunan mukabele üzerine tahtelbahir hemen dalıp gitmis ve yangın da derhal söndürülmüsdür. Öğleden evvel saat 8'de Erdek Çınarlı Limanı ile Tavşanada sırarasında iki düsman tahtelbahiri görülmüsdür.

30/5 öğleden evvel saat 8'de bir tahtelbahir Gülnihal Hastahâne Vapuru'nu takiben Sarköy önünden Gelibolu'ya doğru geçmisdir.

Çanakkale:
28/5'de Anafartalar Grubu'nda düsman zayıf müfrezelerle Kireçtepe' ye ve Küçükanafarta Ovası istikametinden on ikinci fırka sağ cenâhına dört defa hücum etmis ise de telefât ile tard edilmisdir. Yalnız bu fırka cephesinde düsmanın üç bini mütecâviz maktûlü vardır. İki mitralyoz iğtinâm olundu. 28/5'de Cenûb Grubu'nun sağ cenâhında düsman iki lağım patlatmıs ve derhal hücum etmis ise de tard olundu. 29/5'de saat 3.30 öğleden evvel sol cenâhda düsmanın üç manga ile icrâ etdiği hücum tesebbüsü bütün bu kuvvetin
itlâfıyla nihayet bulmusdur. Öğleden sonra sol cenâhda bir müddet düsmanın gayet sedîd havan ve obüs atesi teâtî edilmisdir. Düsman Seddülbahir'de iskele civarında dekovil hattı tesis etmisdir.

29-30 gecesi düsman Anafartalar Cephesi'nde cüz’î bir kuvvetle Kabakkapı istikametinde taarruz etmis ise de tard edilmisdir.

Aynı gece bir kesif kolumuz Küçük Anafarta Ovası'nda iki esir yakalamıs. Bu esirler düsmanın kuvve-i maddiye ve maneviyesinin pek bozuk olduğunu ve yiyecek fıkdânından, susuzlukdan bileklerini ısırarak kanlarını emdiklerini söylemisler. Makineli tüfek adedi sekize bâliğ oldu. Beşi sağlamdır. Cephânesi çokdur. Düsman aleyhine isti‘mâl olunuyor. Bir mermi bir düsman zırhlısının kıçına isabet etdi. O civardaki sefâin ile beraber zırhlı derhal açıldı.

25/ 5 / 1331' de düsman tarafından Cenûb Grubu'nun sağ cenâhında isgâl olunan yüz metrelik siper 30/5'de öğleden sonra icrâ olunan bir hücum ile istirdâd olundu.

29/5/ 1331'de düsman Karaçalı civarına ufak bir kuvvet çıkarmak istemis ise de tamamıyla tard edilmisdir.

30 / 5 / 1331 sabahı düsman tayyâre ile körfezde kesfiyât icrâ etmis ve bilhassa Bolayır hattı üzerinde dolasmısdır. Bir torpidoda da Eksamil ve Bolayır cihetlerine yüze yakın mermi atmıs ve sahile yanasmak istemis ise de topçumuzun atesiyle uzaklaştırılmıştır.

5 / 5 / 1331'de Karaçalı'ya çıkan düsman bakâyâsından Sazlıdere'de sekiz tüfek bir mikdar cephâne ve bomba bulundu.

30-31 Temmuz 1331 / 12-13 Ağustos 1915

Karargâh-ı Umumî
İstihbârât Subesi Müdürü nâmına
Erkân-ı Harb Binbası
Edib
BOA, HR. MA, 1139/14
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT