ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Gelibolu'da Osmanlı ve Alman subayları arasında çıkan anlasmazlıktan dolayı 50 Osmanlı subayının tutuklanarak Dersaâdet'e gönderildiğine dair Atina'da nesredilen haberin asılsız ve uydurma olduğu
Gelibolu'da Osmanlı ve Alman subayları arasında çıkan anlasmazlıktan dolayı 50 Osmanlı subayının tutuklanarak Dersaâdet'e gönderildiğine dair Atina'da nesredilen haberin asılsız ve uydurma olduğunun yine gazetelerle tekzip edildiği

Aded: 490/37
Hariciye Nezâreti Celîlesi Cânib-i Sâmîsi'ne
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir

Atina'dan vârid olan haberlere nazaran Gelibolu'da gûyâ Osmanlı ve Alman zâbitânı meyânında zuhûr eden ihtilâfdan dolayı elli bes Osmanlı zâbiti tevkîfen Dersaâdet'e celb edildikleri yerli gazetelerinde nesredilmis idi.
Sâlifü'l-arz havâdis efkâr-ı umumiyeyi iğvâ maksadıyla düsmanlar tarafından tertib ve tasnî‘ edildiği ve halbuki Osmanlı ve Alman zâbitânı ve neferâtı arasında her hususda ittifak ve ittihad-ı tâmme ve uhuvvet-i samimiye mevcud ve hüküm-fermâ olduğuna dair yerli gazeteleriyle nesretdirdiğim tekzîbnâme manzûr-ı âlî-i cenâb-ı efhamîleri buyurulmak üzere bu kere mezkûr gazetelerden iki kıt‘ası tercemesiyle ma‘an leffen takdim kılınmıs olmakla

Ol bâbda ve her halde emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 13 Sevval sene 1333 ve fî 12 Ağustos sene 1331 / 25 Ağustos 1915
Batavya Bassehbenderi
Re’fet
BOA, HR. SYS, 2412/62
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT