ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• İngilizlerin gerek resmî tebliğ gerekse yayınladıkları kayıp listelerinde Yeni Zelanda ve Avustralya askerlerine hiç yer vermeden sadece kendi vatandaşlarının isimlerini yayınlayarak tüm dünyaya...
İngilizlerin gerek resmî tebliğ gerekse yayınladıkları kayıp listelerinde Yeni Zelanda ve Avustralya askerlerine hiç yer vermeden sadece kendi vatandaşlarının isimlerini yayınlayarak tüm dünyaya Çanakkale'de yalnızca İngilizlerin kanının döküldüğü hissini vermeye çalıştıkları

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Baskumandanlığı Vekâleti
Şube: 2
Numara: 16248
Matbûât-ı Umumiye Müdüriyeti'ne

Harb Matbûât Karargâhı'ndan Millî Ajans'a verilerek dahil ve harice nesretdirilmesini rica ederim.

İngilizler Çanakkale vekâyi‘ini sırf Ğngiliz kıta‘âtının mesâî ve fedakârlığına hasrediyorlar ve bütün cihana orada yalnız İngiliz kanı dökülüyormus zehâbını vermek istiyorlar. Gerek tebliğ-i resmîlerinde ve gerekse nesretdikleri zâyiât listelerinde Avustralya ve Yeni Zelanda kıta‘âtı zâyiâtından bahsetmemeleri, hele Fransızların telefâtını kelimeler arasında gizlemeleri İngilizlerin bu fikrini açık bir suretde isbat ediyor.
Halbuki son defa elde edilen Avustralya ve Yeni Zelandalı üserânın ifadesine nazaran isbu kıta‘âta mensub beher tabur simdiye kadar bin bes yüz ikmâl efrâdı almıs, yani taburlar tamamıyla mahv olarak yeniden tesekkül etdikden sonra yine bir nısfını zâyi‘ etmisdir. Seddülbahir' deki Hind Livâsı o kadar çok telefât vermis ki yeniden teskil edilemeyeceği anlasılarak pek cüz’î kalan bakıyyesi hatt-ı harbden çekilmis ve geride ameleliğe tayin edilmisdir.

Fransızların zâyiâtı ise o derece müdhis imis ki el-yevm mevcud taburlarının beheri, kuvvetinin dörtde üçünü zâyi‘ eden dört-bes taburun tevhîdinden hâsıl olmusdur. İngilizlerin bu hakikati ketm etmelerinden Fransızların pek muğber olduklarını Fransız üserâsı açıkça söylüyorlar. Avustralya ve Yeni Zelanda esirleri ise bu hâlin memleketlerinde münakasât-ı sedîdeyi mûcib olduğunu ebeveynlerinden aldıkları mektublardan istidlâl etdiklerini ve bir esire gelen mektubda: "Çanakkale'ye gönderdiğimiz Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri demir zırh içindemiler dir? Şimdiye kadar zâyiât listelerinde bir sey görmüyoruz." tarzında izhâr-ı hayret olunduğunu beyân ediyorlar.

Fî 28 Sevval sene 1333 ve fî 26 Ağustos sene 1331 / 8 Eylül 1915

Karargâh-ı Umumî
İstihbarât Şubesi Müdürü
Seyfi
BOA, HR. MA, 1142/58
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT