ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• 18 Müttefik Donanmasınca Mudanya'nın bombalanması sonucu birçok hasar meydana geldiği / Mestantepe'nin kuzeydoğusundaki Müttefiklerin yaptığı saldırıların püskürtüldüğü / 7. Tümen Cephesi'nde geri...
18 Müttefik Donanmasınca Mudanya'nın bombalanması sonucu birçok hasar meydana geldiği / Mestantepe'nin kuzeydoğusundaki Müttefiklerin yaptığı saldırıların püskürtüldüğü / 7. Tümen Cephesi'nde geri alınan siperlerin Müttefik askerlerden temizlendiği / Müttefiklerin Conkbayırı ve Kemikli'deki ordugâhlarının bombalandığı / Karanlık Limanı'na giren Müttefik torpidoların Kumkale, Orhaniye ve Yenişehir tabyalarını gözetleyip Akbas'ı bombaladığı / Müttefiklere ait torpil döşeme gemilerinin girdiği gözlenen Saroz Körfezi'ne torpil döşenmiş olabileceği / Müttefiklerin Hellesburnu'nda yeni bir asker çıkarma yeri yaptığı

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube: 2
Numara: 291

Marmara Denizi:

15/6'da Mudanya'nın tahtelbahir tarafından bombardımanında polis karakolhânesinin, simendifer yolcu salonunun, Seyr-i Sefâin Acentası'nın, gümrük ambarının, sevkıyâtın tavanları kısmen harâb olmuş ve bazı ambarlar ve bir kısım iskele bazı yerlerinden hasara uğramısdır. 15/6'da Mudanya'nın üçüncü bombardımanından evvel bir tarassud sefinesiyle bir tahtelbahir arasında birkaç mermi teâtî edilmis ise de tarafeyn bir zarar görmemişdir.

Çanakkale:

14-15/6 gecesi Mestantepe şimâl-i sarkîsinde Düsmanın icrâ eylediği taarruz püskürtülmüsdür. Azmak cenûbunda Yedinci Fırka Cephesi'nde mukabil taarruzlarımızla istirdâd edilen [siper]lerdeki düşman efrâdı hemen kâmilen süngülenmisdir. İleri çıkmış bir siperde birkaç mangalık düşman kuvveti kalmısdır. 14/6'da tayyârelerimiz Conkbayırı garbındaki düşman ordugâhlarına bombalar attılar. Pek büyük te’sir görüldü. 15/6'da topçumuz Kemikli civarındaki düşman ordugâhlarına muvaffakıyetli isabetlerle endâht icrâ etti. 15/6'da iki düşman torpidosu Karanlık Liman'a girip çıkmış ve her ikisinin kaptan kulelerinde fazla zâbitân olduğu hâlde Kumkale, Orhaniye, Yenişehir tabyalarını seyr-i hafif ile tarassud eylemisdir. 15/6'da öğleden sonra bir sefine-i harbiye Akbas'a endirek 17 mermi atmış ve bir nefer mecrûh olmusdur.

Mevki‘-i Müstahkem raporu:

Saroz Körfezi'ne torpil vâzı‘ı gemilerin girip çıktığı tarassud edildi. Körfez'e torpil konmuş olması pek muhtemeldir. Tahtelbahirleri kovalamaya mahsus zannolunan biri 10,5'luk, diğeri 8,8'lik topa mâlik iki motorbot görüldü. Helles Burnu'nda yeni bir ihraç mahalli yapılıyor. Seddülbahir İskele mevkii sâbit bir rıhtım ile ihâta edilmistir. Kale vaziyeti gayr-ı mütebeddildir.

16 Ağustos 1331 / 29 Ağustos 1915

Karargâh-ı Umumî
İstihbarât Şubesi Müdürü
Erkân-ı Harb Binbaşısı
Seyfi
BOA, HR. MA, 1137/15
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT