ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Fransız Saphir Denizaltısının batırılması ve Mürettebatı ile ilgili belgeler.
SAPHIR Denizaltısı Hakkında bilgi

Müttefiklerin ilk denemesinde Çanakkale Boğazını sualtından geçmeye çalışan Yzb. Henri Fournier komutasındaki Fransız Saphir denizaltısı 15 Ocak 1915 tarihinde Nara'da batırılmıştır. İsa Reis gambotu ve Nusret gemimiz tarafından denizaltı mürettebatından 13 denizci sağ kurtarılmış, 14 Fransız denizci ölmüştür. Ölen denizcilerin gömüldüğü tahmin edilen Fransız mezarlığında inceleme yapılmış ancak harap haldeki mezarlıkta bir ize rastlanılmamıştır. Batık; Nara akaryakıt iskelesine çok yakın bir mevkide 55 metre derinlikte kulesi ve kıç tarafı sökülmüş (1970'lerde Metear tarafından) yatmaktadır


Osmanlı Ordu-yı Hümayunu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube Müdüriyeti: 2
Numara: 5286
Matbuat-ı Umumiye Müdüriyeti'ne

"Bugün Saphir nâmındaki Fransız tahtelbahiri Çanakkale medhalineöSokulmaya teşebbüs etmiş ve derhal mağrûk (Savaş Dışı) olmuştur. Mürettebatından bir kısmı tarafımızdan esir edilmiştir.
Mâ-i muhreci Sürati Si‘a-i seyri Ton Mil-i bahrî Su üstünde Su altında 390 Su üstünde Su altında 2,000 11,5 9 Teslîhâtı Makine kuvveti Tûlü Arzı Mürettebâtı 6 adet 45 santimetrelik torpido kovanı Beygir 600, Metre 44,6, Metre 3,9, 23 Fî 2 Kânûn-ı Sânî sene 1330 / 15 Ocak 1915
İstihbârât Şubesi Müdürü nâmına"
Binbaşı
Edib

Saphir’ in Mürettebatının kurtarılma belgesi.
Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube Müdüriyeti: 2
Numara: 5366
Matbûât-ı Umumiye Müdüriyeti'ne

"Dün Çanakkale Boğazı medhali ilerisinde batan Fransız tahtelbahiri Saphir hakkında âtîdeki tafsilât i‘tâ olunur:
Anlaşıldığına nazaran mezkûr tahtelbahir medhale görünmeden yaklaşmak maksadında iken bu esnada bir torpile çarparak torpilin isti‘âli neticesinde mahv olmuştur. Mürettebattan ber-hayat kalanları kurtarmak hususunda tarassut botlarımızın bütün mesâîlerini sarf sûretiyle gösterdikleri gayret Osmanlı Hükümeti’nin düşmanlarımızın insaniyete muhâlif harekâtına karsı asiline bir cevap teşkil eder."
3 Kânûn-ı Sânî 1330 / 16 Ocak 1915
İstihbârât Şubesi Müdürü
Binbaşı
Seyfi
BOA, HR. MA, 1118/4
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT