ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• 4–5 Mart 1915'te Müttefik donanmasının Saroz Körfezi'ni bombaladığı Seddülbahir ve Kumkale'de karaya çıkan düşman kuvvetlerinin bölgedeki Türk birlikleri (27. Alay 10. Bölük çavuşlarından Mustafa oğlu
4–5 Mart 1915'te Müttefik donanmasının Saroz Körfezi'ni bombaladığı Seddülbahir ve Kumkale'de karaya çıkan düşman kuvvetlerinin bölgedeki Türk birlikleri (27. Alay 10. Bölük çavuşlarından Mustafa oğlu Mehmet’in kumandasında) tarafından püskürtüldüğü Avrupa'daki bazı Osmanlı büyükelçiliklerinden gelen istihbarat raporları ile ilgili belge.

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlık Vekâleti
Şube Müdüriyeti: 2
Numara: 127

"Çanakkale: Kavak Suyu üzerindeki ahşap köprü sunûf-ı selâsenin mürûruna müsaittir ve atesken müteessir olmamıstır. 19/12'de Muarız Körfezi'nde dolasan zırhlılar saat 4.15'de Semadirek istikametinde avdet eylemişlerdir. düşman saat 2.45'de beş zırhlı, yedi torpido ile Seddülbahir'i şiddetle bombardıman ederek sahile yaklaşan bir zırhlının, çanaklığındaki mitralyözler atesi himayesinde askerle dolu üç büyük sandalı Seddülbahir İskelesi’ne yanaştırtarak sahile altmış kadar asker çıkarmıştır. Buradaki obüs bataryasının atesi ve bilhassa 27. Alay 10. Bölük çavuşlarından Mustafa oğlu Mehmet’in kumandasında ve Seddülbahir Kalesi içinde yarım takım askerimizin süngü hücumuyla düşman tard edilmiştir.

Mehmet Çavuş mekanizması bozulan tüfeğinin ise yaramadığını görünce kaya parçaları atarak süngüsüyle düşmana saldırmış bütün efrâdına numune- i imtisâl olmustur. Dört sehid, on dört mecrûhumuz vardır. düşman Kumkale'ye de asker ihrâç etmiş ve Seddülbahir'e çıkarttığı müfrezenin adem-i muvaffakiyeti üzerine Kumkale'deki müfrezesini takviye etmiş ve bütün sefinelerinden ates ederek bu müfrezeyi himayeye çalışmıştır. Saat 7.00, öğleden sonra: Takviye edilen piyademizin yaptığı bir muharebeyi müteâkib şiddetli bir taarruzu sayesinde Kumkale civarı da düşmandan tathîr edilmiştir. Sefâin bu gece de medhal yakınında hâl-i tevakkufda kalmıştır. Boğaz bombardımanında hasara uğrayan bir Fransız zırhlısının Dedeağaç Limanı'nda karaya (oturduğunu])ve Kavala Limanı önünde de diğer iki Fransız sefine-i harbiyesinin battığını bir şimendifer memuru söylemiş. 2. Kolordu'dan: Girid'deki İngiliz ve Fransız konsolosları tarafından mâhiye 120 frank maaş ile gönüllü efrâd toplanmakta olduğunu ve bunların miktarı 30.000'e iblâğ edilerek Sakız üssü'l-hareke ittihâz olunmak üzere Anadolu'ya ihrâç edileceğini sâbık bir polis memuru İzmir Hükümeti’ne bildirmiştir. 28 Şubat-ı Efrencî: Andros Adası'nın şimâl-i sarkî hizalarında cihet-i seyri, şimâl olmak üzere cesîm nakliye sefâini görüldüğünü Atina gazeteleri yazıyor. Boğaz için iki Avustralya ve iki Senegal fırkasının, takrîben 60.000 kişinin hâzır olduğunu da aynı menabi bildiriyor.

Roma Sefâreti'nden: Müttefikînin Gelibolu Sibh-i Cezîresi'ndeki karaya asker ihrâcında muvaffakiyetleri hâlinde Rusların 100.000 kişilik bir ordu ile İstanbul’a bir ihrâç yapmaya teşebbüs edeceğini İtilâf-ı Müselles'e sâdık bir gazete yazıyor. 20/12'de saat 8.30, sabah: Hava güzel, deniz sakin. düşman sefâini kısmen medhal yakınında ve kısmen İmroz ve Bozcaada civarındadır. Henüz bir teşebbüs yoktur. Roma atasemiliterinden: Paris’ten gelen bir telgraf Boğaz'a tahsis olunan İngiliz ve Fransız kuvvetinin 50.000 kişiden ibaret olduğunu bildiriyor. Madrid Sefâreti'nden: Asker dolu vasatî cesâmetde yedi nakliye gemisi Cebelüttarık 'dan 27 Şubat-ı Efrencî'de sarka müteveccihen geçmiştir."

Saat 2.00, ba‘de'z-zevâl
20 Şubat 1330 / 5 Mart 1915
İstihbârât Şubesi Müdürü
Erkân-ı Harbiye Binbaşısı
Seyfi
BOA, DH. EUM. VRK, 14/75
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT