ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• İngiltere ve Fransa'nın, İtalya’yı Çanakkale Savası'na katılmaya ikna edemediklerini belirten belge

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Mühimme Kalemi
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

"Çanakkale'ye karsı harekât için karaya ihrâç olunacak kuvve-i kâfiyenin kendi taraflarından tefrîk ve sevki el-yevm müskil olduğundan İngiltere ve Fransa İtalya’nın iştirâkini tem’ine hayli çalışmışlarsa da İtalya’nın muvâfakat etmediğini rüfekâsından birinin söylediğini ve Avusturya ile olan ta‘vîzat meselesi yüzünden hudûs edebilecek ahvâl hakkında İtalya Hükümeti’nin politikası el-ân tebeddül etmemiş ise de bu sefer Çanakkale'ye taarruza İtalya’nın istirâkden imtinâ‘ı bu harekâtın gayet müskil ve uzun bir mesele olduğu
mülâhazasından ileri geldiği müstahberâtı cümlesinden olduğunu ve Hariciye nâzırı ile nezâret ekâbirinin dahi bu fikirde olduklarını Roma Sefiri Nabi Beyefendi 5 Mart sene 1915 tarihinde bildirmiştir Malûmât-ı ânife Karargâh-ı Umumî'ye tebliğ olundu, efendim."

22 Şubat 1330 / 7 Mart 1915
BOA, HR. SYS, 2322/49
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT