ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Üçüncü Kolordu ve Mevki-i Müstahkem Kumandanlıklarına Padişah’ın selâmının iletildiği, subay ve askerlerin morallerinin yüksek olduğunu belirten yazışma
Üçüncü Kolordu ve Mevki-i Müstahkem Kumandanlıklarına Padişah’ın selâmının iletildiği, subay ve askerlerin morallerinin yüksek olduğunu belirten yazışma

Mâbeyn-i Hümâyûn-Mülûkâne
Serkurenâlık Dairesi
Serkarîn-i Hazret-i Sehriyârî'ye

"Üçüncü Kolordu ve Mevâki‘-i Müstahkeme kumandanlarıyla hey’et-i zâbitân ve efrâdına selâm-ı muzafferiyet-ittisâm-ı hazret-i hilâfet-penâhîyi tebliğ ile mübâhî olduk. Haklarında râyegân buyurulan avâtıf-ı hazret-i Padisahî'ye umumen arz-ı tesekkürât ve ubûdiyyet ve mübâhat etdiklerinin ve uğur-ı hümâyûnda her türlü fedakârlığa hâzır bulunduklarının arzını rica ettiler. Boğaz'ın emr-i müdafaası hususunda ittihâz edilen tedâbîr sâyân-ı takdirdir.

Her fere cansiperâne sarf-ı mâ-hasal gayret etmektedir. Düsmanın teşebbüsleri, topları gibi tesirsiz kalmakla, askerin kuvve-i maneviyesi hadd-i kemâle vâsıl olmusdur. Hususât-ı mezkûrenin ve ta‘zîmât-ı abîdânemizin hâk-ı pây-i âlîye arz ve ref‘i ma‘rûzdur."

Fî 24 Şubat sene 1330 / 9 Mart 1915
Seryâver-i Hazret-i Sehriyârî
Salih
Yâver-i Hâss-ı Hazret-i Sehriyârî
Goltz
BOA, MB, 909/104
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT