ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Mustafa oğlu Mehmed Çavuş’a Müdafaa-i Milliye Dergisi Başyazarı Mehmed Zeki Bey tarafından yapılan 10 Osmanlı lirası bağışla ilgili belge
Savaşta gösterdiği üstün gayretlerinden dolayı Mustafa oğlu Mehmed Çavuş’a Müdafaa-i Milliye Dergisi Başyazarı Mehmed Zeki Bey tarafından yapılan 10 Osmanlı lirası bağışla ilgili haberin gazetelerde yayınlanması

Harbiye Nezâreti
Muhâsebât Dairesi
Şube: 3
Hususî: 11600
Umumî: 8008
Meâl: Mehmed Çavuş’a ihdâ edilen para hakkında

"Matbûât Müdüriyet-i Aliyyesi'ne
Saadetli efendim düşman donanmasından ahîren Seddülbahir ve Kumkale civarına vukû‘
bulan taarruzât esnasında tarih-i mefâhir-i milliyemize bir sahîfe-i rezîn- i celâdet ilâve eyleyen Mustafa oğlu Mehmed Çavuş gibi bir kahramana karsı vatan ve milletini seven her fere gibi mütehassis olduğu hissiyât-ı sükrâneyi bilfiil ibrâz etmek emeliyle mûmâileyhe hediyyeten i‘tâ edilmek için Müdafaa-i Milliye Risâle-i Askeriyesi Sermuharriri Mehmed Zeki Bey tarafından on Osmanlı lirası teberru‘ edilmiş ve meblağ-ı mezbûr kendisine verilmek üzere kumandanlığa gönderilmisdir. Mûmâileyh Zeki Bey'in su sûretle vâki‘ olan himmet ve fütüvvet-i kadr-sinâsânesi cedîr-i teşekkür ve takdir olmakla keyfiyetin gazetelerle nesr ü ilânı bâbında irâde efendimindir."

Fî 23 Rebiülâhir sene 1333 ve fî 26 Şubat sene 1330 / 11 Mart 1915
Harbiye Nâzırı nâmına
(İmza)
BOA, HR. MA, 1122/7
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT