ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Çanakkale Boğazı'nın Müttefiklerce zorlanması sebeplerine dair Roma Büyükelçiliği'nin istihbaratı
Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Mühimme Kalemi
Başkumandanlık Vekâlet ve Dâhiliye Nezâret-i Celîleleri'ne

"Roma Sefâret-i Seniyyesi'nden alınan 7 Mart sene 1915 tarihli telgrafnâmede bir menba‘-ı siyasîden terassuh eden malûmâta nazaran Çanakkale Boğazı'nın zorlanması ber-vech-i âtî esbâba mübtenî olduğu bildirilmekdedir:

Evvelen: Çanakkale Boğazı'nın mesdûdiyeti devam eylediği takdirde münferiden sulh akdedileceği hakkında Rusya Hükümeti’nin tehdidi Saniyen: Bî-taraf devletler üzerinde icrâ-yı nüfûz etmek ve Bulgaristan ve Romanya Hükümetleri üzerinde te’sir husûle getirmek Sâlisen: Hükûmet-i Osmaniyye'yi yalnız basına sulh akdine icbâr eylemek
Râbi‘an: Kuvâ-yı Osmaniyye'nin Mısır'a sevkini işkâl eylemek. Malûmat-ı ânife... Celîlesi’ne de verildi, efendim."

26 Şubat sene 1330 / 11 Mart 1915
BOA, HR. SYS, 2322/54
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT