ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Müttefik donanmasının 19 Şubat 1915'te Çanakkale Boğazı'na saldırdığı / 12 Mart'a kadar Boğaz'a yapılan saldırılara Osmanlı tabyalarının basarıyla karsı koyduğu / Müttefiklerin karaya kesif kolu çıkar
Müttefik donanmasının 19 Şubat 1915'te Çanakkale Boğazı'na saldırdığı / 12 Mart'a kadar Boğaz'a yapılan saldırılara Osmanlı tabyalarının basarıyla karsı koyduğu / Müttefiklerin karaya kesif kolu çıkarmalarının engellendiği / Boğaz'daki mayınları toplamak isteyen gemilerin bataryaların atesi karsısında başarısız olup birkaçının batırıldığı / Saroz Körfezi'ne ates açan Müttefik savas gemilerinin Osmanlı savas uçakları tarafından bombalandığı

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube Müdüriyeti: 2
Tebliğ-i Resmî
Matbûât-ı Umumiye Müdüriyeti'ne
Bu sabah İngiliz ve Fransız sefâin-i harbiyesi Çanakkale Boğazı'nın en haricindeki tabyalarını bombardıman etmiş ve dört yüz kadar mermi atmış ise de hiçbir muvaffakiyet elde edememisdir. Yalnız bir nefer tas parçalarından hafifçe bacağından yaralanmısdır.
6 Şubat 1330 / 19 Şubat 1915
İstihbârât Şubesi Müdürü
Erkân-ı Harbiye Binbaşısı
Seyfi


Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube: 2
Numara: 6627/2105
Tebliğ-i Resmî
Matbûât-ı Umumiye Müdüriyeti'ne
Evvelki tebligâta zeyldir:
Sekiz İngiliz ve Fransız zırhlısı bugün Çanakkale'nin haricî tabyalarını yedi saat bombardıman etti, fakat tabyalarımızı susturamadı. Düşman büyük çaplı ve on beş santimetrelik toplarla altı yüz mermi attı. Düsmanın amiral gemisi ağır sûretde olmak üzere, üç zırhlısı hasarzede olmusdur. Lehü'l-hamd yalnız bir zâbit ve bir nefer şehidimiz, bir nefer de hafif yaralımız vardır.
6 Şubat 1330 / 19 Şubat 1915
Karargâh-ı Umumî
İstihbârât Şubesi Müdürü
Binbaşı
Seyfi

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube: 2
Tebliğ-i Resmî
Matbûât-ı Umumiye Müdüriyeti'ne
Düşman filosu, dünden beri Çanakkale Boğazı'na karsı taarruz teşebbüsünde bulunmamısdır.
7 Şubat 1330 / 20 Şubat 1915
İstihbârât Şubesi Müdürü
Erkân-ı Harbiye Binbaşısı
Seyfi

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube Müdüriyeti:
Numara: 6760
Tebliğ-i Resmî
Matbûât Müdüriyeti'ne
Vaziyet-i umumiyede bir tebeddül yoktur. Altı Subat'dan beri düşman filosunun Çanakkale'ye karsı yeniden hiçbir hareketi görülmemisdir.
10 Şubat 1330 / 23 Şubat 1915
Karargâh-ı Umumî
İstihbârât Şubesi Müdürü
Seyfi

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube Müdüriyeti: 2
Numara: 7002/2252
Tebliğ-i Resmî
Matbûât-ı Umumiye Müdüriyeti'ne
Düşman donanması Seddülbahir bataryasına karsı bugün de batî bir sûretde atese devam etti.
Bazı nukâta kesif kolları ihrâc için yaptığı teşebbüsler akîm bırakıldı. Bilâhare Düsmanın beş zırhlısı, diğer birkaç bataryalarımıza karsı bilâ-muvaffakiyet ates ederken bataryalarımızdan endâht edilen yedi merminin isabeti üzerine geri çekilmeye mecbur olmusdur.
16 Şubat 1330 / 1 Mart 1915
İstihbârât Şubesi Müdürü
Erkân-ı Harb Binbaşı
Seyfi

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube: 2
Numara: 7062
Tebliğ-i Resmî
Matbûât-ı Umumiye Müdüriyeti'ne
Düşman donanması bugün Çanakkale Boğazı'ndaki istihkâmâtımıza üç saat bilâ-muvaffakiyet ates etmiş ve bataryalarımızın mü’essir mukabelesi üzerine geri çekilmeye mecbur olmusdur.
Aynı zamanda dört Fransız zırhlısından ve torpidolardan mürekkeb bir düşman filosu Muarız Körfezi sahilindeki mevâzi‘imizi hiçbir netice elde edemeksizin bombardıman etmisdir.
Tayyârelerimizden düşman gemilerine muvaffakiyetle bombalar atılmısdır.
17 Şubat 1330 / 2 Mart 1915
İstihbârât Şubesi Müdürü nâmına
Kaymakam
İsmet

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube Müdüriyeti
Numara: 7103
Tebliğ-i Resmî
Matbûât-ı Umumiye Müdüriyeti'ne
Bugün düşman donanmasının bir kısmı Çanakkale Boğazı medhalindeki bazı bataryalarımıza yarım saat neticesiz ates etmisdir.
18 Şubat 1330 / 3 Mart 1915
Karargâh-ı Umumî
İstihbârât Şubesi Müdürü
Erkân-ı Harb Binbaşı
Seyfi

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube Müdüriyeti: 2
Numara: 7313/2371
Matbûât-ı Umumiye Müdüriyeti'ne
Vaziyet-i umumiyede esaslı bir tebeddülât olmamısdır. Bugün öğleden sonra Düsmanın altı zırhlısı Çanakkale Boğazı bataryalarımızı bombardıman etmiş ve tarafımızdan muvaffakiyetle mukabele edilmisdir.
22 Şubat 1330 / 7 Mart 1915
Karargâh-ı Umumî
İstihbârât Şubesi Müdürü
Erkân-ı Harb Binbaşı
Seyfi

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube Müdüriyeti: 2
Numara: 7410
Tebliğ-i Resmî
Matbûât-ı Umumiye Müdüriyeti'ne
Bugün Düsmanın üç zırhlısı Seddülbahir istihkâmâtı civarındaki piyade siperlerimizi fâsılalı bir sûretde te’sirsiz bombardıman etmisdir. Mevcud sisden istifade ile torpil hattına yaklaşmak isteyen torpil taharrî gemileri bataryalarımızın atesleriyle tard olunmuşlardır.
24 Şubat 1330 / 9 Mart 1915
Karargâh-ı Umumî
İstihbârât Şubesi Müdürü
Erkân-ı Harb Binbaşı
Seyfi

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube Müdüriyeti
Numara: 2452
Matbûât-ı Umumiye Müdüriyeti'ne
Dün gece Düsmanın bir kruvazörü ile torpidoları himâyesinde müte‘addid torpil taharrî gemileri Çanakkale Boğazı torpil hattına yaklaşmak istemişlerse de bataryalarımızın şiddetli atesleriyle torpil taharrî gemilerinden birkaçı batırılmış ve bunun üzerine diğerleri geri çekilmeye mecbur olmuşlardır. Bugün Düsmanın Boğaz karsısında bıraktığı iki kruvazörüyle birkaç torpidosunun henüz bir teşebbüsü görülmemisdir.
27 Şubat 1330 / 12 Mart 1915
İstihbârât Şubesi Müdürü
Erkân-ı Harb Binbaşı
Seyfi
BOA, HR. MA, 1119/33
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT