ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Müttefiklerin Bulgarları kendi saflarına çekmek için Makedonya'yı vermeyi önerdikleri / Çanakkale'ye yapılacak çıkartma harekâtı için Limni ve Mısır'da asker toplandığına dair Belge
Muarız Körfezi'ndeki bir kruvazörün merkez tabyaya mermiler atıp Yıldız Limanı'ndaki bir sandalı tahrip ettiği / Sahile yaklaşan bir kruvazörün uzaklaştırıldığı / Bir İngiliz zırhlısının İntepe' ye mermi attığı / Boğaz'ın girişiyle Kepez arasında denizaltıların görüldüğü / Corne-Wallis Zırhlısı'nın Seddülbahir ve Kumkale'ye etkisiz atışlar yaptığı / Müttefiklerin Bulgarları kendi saflarına çekmek için Makedonya'yı vermeyi önerdikleri / Çanakkale'ye yapılacak çıkartma harekâtı için Limni ve Mısır'da asker toplandığı Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu

Başkumandanlığı Vekâleti
Şube
Numara: 137
Çanakkale:

"28/12'de Muarız Körfezi'nde dört zırhlı, bir kruvazör bulunuyordu. Mezkûr kruvazör merkez tabyaya altı mermi atmış ve Yıldız Limanı'nda karaya çekilen 5-F sandalına dört mermi atarak tahrib eylemisdir. Öğleden sonra bir zırhlı merkez tabya ile civarına 150 mermi atmış ise de hasar ve zıy①yoktur. Sahile takarrüb eden kruvazöre merkez tabyadan 3 mermi atılması üzerine derhal uzaklasmısdır. Körfez'de gece iki zırhlı ile bir kruvazör vardır. 28/12: Bütün gün hava güneşli, deniz pek sâkit idi. Altı İngiliz zırhlısı bütün gün medhal hattında durmuş ve birisi bir aralık İntepe' ye beş-on mer44 mi atmısdır. Öğleden sonra düşman bir tayyâre uçurdu. Birkaç tahtelbahir medhal ile Kepez arasında görülmüsdür. 1 / 1/ 1331'de Corne-Wallis medhal hattında bulunup bir müddet Seddülbahir ve Kumkale'ye te’sirsiz endâht etti. Diğer sefâin İmroz ve Bozcaada'dadır. Gece bir kruvazör, müte’addid torpido ve torpil taharrî sefâini nısfu'l- leylden evvel bir kere ve sonra da ikinci defa torpil hattına karsı iki defa teşebbüs ettiler. Birincisi bir çeyrek saat sürmüş ve ikincisi bir saat devam etmisdir. Kruvazörde üç isabet görülmüş ve birkaç taharrî sefinesi dûçâr-ı hasar olmusdur. Bu sabah su sathında Karanlık Liman'da birkaç torpil görülmesi, Düsmanın birinci torpil hattımızda bazı tahribâtını anlatmaktadır. Roma atasemiliterinden, 12 Mart: Müttefikîn Suriye'ye bir debarkmandan bahsetmeye başladı. Ajanslar buna dair nesriyâtda bulunuyor. Lâkin Müttefikîn kuvveti hem Boğaz'a ve hem de Suriye'ye karsı hareket edecek kadar değildir. Bulgaristan'ı aleyhimize çevirmek için bütün Makedonya'yı Bulgarlara verdiklerini, vereceklerini söylüyor ve bastercümanlarını Sofya'- ya gönderiyorlar. Bu da Müttefikîn kuvvetinin adem-i kifâyesine en güzel bir misâldir.

İngiliz tebligâtı: Sefâin-i harbiyesine vaki‘ olan isabetleri, tayyârelerine îrâs olunan hasarı itiraf ediyor. Bu da topçularımızın sıhhat-i endâhtına bir misâldir. Bu tebligât insanca zâyiâtı daima az gösteriyor. Agamemnon büyük bir tamire muhtaç bir sûretde dûçâr-ı hasar olmuş.
Roma Sefâreti'nden: Boğaz'a karsı vaki‘ olan harekâta sebep:
1-Rusya'nın münferiden sulh yapacağına dair tehdidi,
2-Balkan'daki bî-taraf hükûmâtın üzerinde bir nüfûz-ı kat‘î icrâsı,
3-Türkiye'yi yalnız basına sulh etmeye icbâr,
4-Mısır seferinin men‘i.

Selanik Alman konsolosundan: Limni önünde elli adet İngiliz nakliye sefinesi bulunduğu, bundan 15 bin kadar Avustralyalının karaya çıkarıldığını Elda Yunan gemisi kaptanı görmüs. İki-üç güne kadar birinci Fransız kuvve-i seferiyesinin d'Amade kumandasında Limni'ye vürûduna intizâr olunuyormuş. Mısır'da da 18 bin kişilik üç fırka irkâba hâzır imiş."

1 Mart 1331 / 14 Mart 1915
İstihbârât Şubesi Müdürü
Erkân-ı Harbiye Binbaşısı
Seyfi
BOA, DH. EUM. VRK, 25/6
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT