ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Muhbirlere Orduya İltihak Ruhsatnâmesi
Numara: 18
Eşkâli Alâmet-i fârikası
Boyu: Uzun
Bıyık: Matrus
Sakal: Matrus
Renk: Kırmızı
Gözlük kullanıyor
Tâbiiyeti: Sünni
Hangi ajans veya gazeteye mensup olduğu: Amerika Associated Press'in seyyâr muhabiri ve Paper Daily News muhabiri
İsmi: George Schrayz
Mezhebi: Protestan
Mahall-i ikâmeti: Dersaâdet Kruger Oteli
Mahall-i tevellüdü:
Rütbesi:
Pasaport veya tezkiresinin numarası
Bildiği lisanlar: Fransızca, İngilizce
Mülâhazât: Panson Bey'in tavsiyesiyle ve müdür beyin emriyle
Fotoğraf ile alâmât-ı fârikası ve muktezî malûmâtı bâlâda derc edilen George Schrayz Efendi'nin hüsn-i hâl ashâbından olduğu ve harb muhâbirleri hakkındaki talimâtın münderecâtına vâkıf olarak mûcebince hareketine muvâfakat göstermiş olduğundan Çanakkale'ye gazeteci fotoğrafçı olarak iltihakına bir mahzûr olmadığını müs‘ir işbu tasdiknamenin nüsha-i sâniyesi tanzim edilmiştir.
6 Nisan 1331 / 19 Nisan 1915
Seyfi
(Mühür)

Muhâbir-i mûmâileyhin gezebilmesine müsaade edilen kıta‘âtdan ilk gideceği kıt‘a Çanakkale Mevki‘-i Müstahkem Kumandanlığı ve mevki‘i Çanakkale olup işbu mevki‘den mukaddem başka yere gittiği takdirde mevki‘- i mezkûr kumandanlığından derdest edilerek tahte'l-hıfz Karargâh-ı Umumî'ye i‘zâmı lâzımdır.
6 Nisan sene 1331 / 19 Nisan 1915
İsmet ( İnönü)
(Mühür)
Muhâbir-i mûmâileyhin işbu iltihak ruhsatnâmesi tasdik olunur.
6 Nisan 1331 / 19 Nisan 1915
Karargâh-ı Umumî
Erkân-ı Harbiye Reisi
V. Bronsart
BOA, DH. EUM. VRK, 25/9
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT