ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

Arama ::

  Tüm arsiv Rehberi Başlıkları
    Arşiv Başlığında ve metninde Arşiv Başlığında Arşiv Metninde

• Osmanlı Ordusu'nun Çanakkale Savası'nda gösterdiği kahramanlıktan dolayı ahali adına Viyana belediye başkanınca tebrikte bulunulmasından dolayı Padişah' ın memnun olduğu
Osmanlı Ordusu'nun Çanakkale Savası'nda gösterdiği kahramanlıktan dolayı ahali adına Viyana belediye başkanınca tebrikte bulunulmasından dolayı Padişah' ın memnun olduğu

Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Mülûkâne
Baskitâbeti

"Çanakkale mübâreze-i ahîresinden dolayı atebe-i seniyye-i cenâb-ı Padişa...

• Bir zırhlının Burgas'ı bombaladığı / Alman Hükümeti'nin Fransız Zırhlısı Gaulois'nın kurtarılmasını tarafsızlığa aykırı olarak göreceğini İsveç Hükümeti'ne bildirdiği
Saros Körfezi'nde gemilerin görüldüğü / Bir zırhlının Burgas'ı bombaladığı / Alman Hükümeti'nin Fransız Zırhlısı Gaulois'nın kurtarılmasını tarafsızlığa aykırı olarak göreceğini İsveç Hükümeti'ne bildirdiği

Osmanlı Ordu-yı Hümayunu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube Müdüriyeti: 2
Numara: ...

• Fransızların Mondros'ta iskele inşa ettikleri ve İngilizlerin işgal ettikleri Bozcaada'da sansür uyguladıkları
Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube: 2
Numara: 151
Çanakkale:

"17/1: Hava şiddetli lodos olarak devam etti. Methalde ve vaziyette bir tebeddül olmadı.
18/1: Hava hafif lodos. Deniz sertçe. Methal haricinde iki zırhlı ile birkaç torpido tarassudadır.
Bozcaa...

• Millî Osmanlı Telgraf Ajansı muharrirlerinden Hüseyin Kâzım Bey'in savas muhabiri olarak Çanakkale bölgesine gitmesine izin verildiğine dair belgeler
Millî Osmanlı Telgraf Ajansı
Dersaâdet - Beyoğlu
Resmî Telefon - Şirket Telefonu: 1185
"
Muharrirîn-i Osmaniye’den Hüseyin Kâzım Bey'in Millî Osmanlı Telgraf Ajansı tarafından harb muhâbiri sıfatıyla Çanakkale ve havâlîsine i‘zâm edileceğini mübeyyin işbu vesika i‘tâ olunmusdur."
Fî 1...

• Müttefik savas gemilerinin Akçay ve Edremit Körfezleri'ne gelmekte olup bir savas uçağının da bölge üzerinde uçus yaparak Midilli'ye gittiği

Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye
Telgraf İdaresi
Mahreci: Karesi
Gayet müsta‘celdir
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

"Simdi Edremit Sabit Jandarma Bölük Kumandanlığı'ndan Jandarma Taburu Kumandanlığı'na gelen telgrafnâmede düşman sefâin-i harbiyesin57 den on aded sefine ile iki nakli...

• 30–31 Mart 1915 tarihlerinde Müttefik donanmasının Saros Körfezi'ni bombaladığı, Gelibolu' ya çıkartma yapmak amacıyla İngiliz ve Fransızların Mondros' a asker yığdığı
30–31 Mart 1915 tarihlerinde Müttefik donanmasının Saros Körfezi'ni bombaladığı /Boğaz'da mayın taramak için İngiltere’den yeni gemiler istendiği / Bozcaada'da uçak hangarı yapıldığı / Gelibolu' ya çıkartma yapmak amacıyla İngiliz ve Fransızların Mondros' a asker yığdığı

Osmanlı Ordu-yı Hümây...

• 14 ve 15. Kolordu Kumandanlıklarına Trommer ve Weber Paşaların tayin edildikleri
Harbiye Nezareti
Tahrirat Dairesi
Tahrirat Kalemi
İrâde-i Seniyye
Dördüncü ve Besinci Ordu-yı Hümâyûnlar'da bu kere teşkil olunan On Dördüncü ve On Besinci Kolordulardan mezkûr On Dördüncü Kolordu Kumandanlığı'na Mirlivâ Trommer ve On Besinci Kolordu Kumandanlığı'na da Mirlivâ Weber Paşa...

• Müttefiklerin bir torpil arama gemisinin batırıldığı / Osmanlı bataryalarına ateş açan Müttefik savaş gemilerinden ikisinin büyük hasara uğratıldığı ve asker kayıplarının çok sayıda olduğu
Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube Müdüriyeti
Numara: 155

Çanakkale:
21/1'de İntepe ve Hisarlık bataryalarımıza ateş açan zırhlılar fâsılalı olarak saat 5 öğleden sonraya kadar her iki mevzie yüzü mütecâviz mermi attıkları ve tarafımızdan atılan bir mermi bir t...

• Müttefik donanmasına ait torpil arama gemilerinden birinin Kumkale açıklarında batırıldığı / Çanakkale'deki bataryalara Müttefik donanmasınca açılan ateşe karşılık verilmesi sonucunda
Millî Osmanlı Telgraf Ajansı
Dersaâdet - Beyoğlu
Resmî Telefon - Şirket Telefonu:
22 Mart 1331 tarihiyle Karargâh-ı Umumî'den tebliğ olunmusdur. Dün Çanakkale Boğazı'na yaklaşmak isteyen düşman torpil taharrî gemilerinden biri, bataryalarımızdan atılan mermi isabeti neticesi Kumkale açıklar...

• Müttefik donanmasının Saroz Körfezi, İntepe ve Yeniköy'ü bombaladığı / Osmanlı topçusunun karşılık vermesi sonucunda Dördüncü Henri Zırhlısı'nın isabet aldığı / Limni'de bulunan Müttefik kara ordusunu
Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube Müdüriyeti: 2
Numara: 160

Adalar Denizi:
26 aksamı: Düşman kısm-ı küllî ile Bozcaada ve medhalde tarassud vaziyetindedir.

27 sabahı: Hava güzel, deniz râkid. Vaziyette bir tebeddül yoktur.

27 aksamı: Tarassud da ...

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT