ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

Arama ::

  Tüm arsiv Rehberi Başlıkları
    Arşiv Başlığında ve metninde Arşiv Başlığında Arşiv Metninde

• Avusturya Donanma Cemiyeti'nin Osmanlı Ordusu'nun Çanakkale'de yaptığı savunmayı takdir ettiği
Hariciye Nâzırı Said Halim Pasa Hazretlerinden
Osmanlı Donanma Cemiyeti Riyâset-i Behiyyesi'ne
Avusturya Sefâreti'nin 6 Nisan sene 1915 tarihli ve 1254/83 numaralı
takrîri üzerine:

Çanakkale müdafaası münasebetiyle takdirât ve tahiyyâtı hâvî olup Avusturya Sefâreti'nden bu kere bâ-ta...

• Almanya Devleti tarafından Bahr-ı Sefid Boğazı Kumandanı Cevad Paşa’ya ikinci rütbeden Croix de Fer nisanı verildiği
Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Sicill-i Ahvâl Müdüriyeti
Aded: 63751/70
Cevad Pasa hazretlerine verilen Alman nisânı hakkında
Huzûr-ı Sâmî-i Cenâb-ı Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir

Boğaz'ın emr-i müdafaasında istihsâl olunan muvaffakiyet-i askeriyeden dolayı Ba...

• Roma atasemiliterine göre Çanakkale'ye yapılan saldırının sebeplerinin Rusya'nın Müttefiklerden silah ihtiyacını karşılamak ve buğdayını Boğazlar yoluyla ihraç etmek; İngiltere’nin de Boğazları ele ge
Roma atasemiliterine göre Çanakkale'ye yapılan saldırının sebeplerinin Rusya'nın Müttefiklerden silah ihtiyacını karşılamak ve buğdayını Boğazlar yoluyla ihraç etmek; İngiltere’nin de Boğazları ele geçirerek İtalya, Yunanistan ve Romanya gibi tarafsız devletleri yanına çekip Osmanlı'yı barışa zorlam...

• 18 Mart 1915 tarihinde Bouvvet adlı Fransız gemisinin batırılıp
18 Mart 1915 tarihinde Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı ele geçirmeye yönelik girişimlerinin sonuçsuz kaldığı / İngilizlerin Çimenlik, Hamidiye, Mecidiye, Dardanos ve Rumeli istihkâmlarına yönelik şiddetli ateşlerinin ciddi bir zarar vermediği / Bouvvet adlı Fransız gemisinin batırılıp mürettebatın...

• Muhbirlere Orduya İltihak Ruhsatnâmesi
Numara: 18
Eşkâli Alâmet-i fârikası
Boyu: Uzun
Bıyık: Matrus
Sakal: Matrus
Renk: Kırmızı
Gözlük kullanıyor
Tâbiiyeti: Sünni
Hangi ajans veya gazeteye mensup olduğu: Amerika Associated Press'in seyyâr muhabiri ve Paper Daily News muhabiri
İsmi: George Schrayz
Mezhebi: P...

• Askerî amaçla kullanılmayan Şehzâde Süleyman Pasa Türbesi'nin İngilizlerce bombalanmasının şiddetle protesto edilmesi
Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube: 2
Numara: 799
Hulâsa: İngilizlerin bombardıman ettikleri Şehzâde Süleyman Pasa Türbesi hakkında Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir

İngilizlerin Agamemnon Zırhlısı tarafından 29 Mart 1331'de icrâ edi...

• Bozcaada üzerinde kesif uçuşu yapan Osmanlı uçaklarının Müttefik gemilerini bombaladığı / Bir İngiliz nakliye gemisini vuran Demirhisar Torpidosu'nun Düşmanın eline geçmemek için
Bozcaada üzerinde kesif uçuşu yapan Osmanlı uçaklarının Müttefik gemilerini bombaladığı / Bir İngiliz nakliye gemisini vuran Demirhisar Torpidosu'nun Düşmanın eline geçmemek için
kendi mürettebatı tarafından havaya uçurulduğu / Çanakkale'ye yaklaşmak isteyen iki Müttefik gemisinin batırıldığı
...

• Osmanlı Ordusu'nun Çanakkale'deki başarısından dolayı Petse Üniversitesi öğrencilerinin sevinç gösterilerinde bulunduğu / Peste Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin Hilâl-i Ahmer yararına yemekli
Osmanlı Ordusu'nun Çanakkale'deki başarısından dolayı Petse Üniversitesi öğrencilerinin sevinç gösterilerinde bulunduğu / Peste Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin Hilâl-i Ahmer yararına yemekli bir toplantı düzenlediği
Peste Bassehbenderliği
Aded: 10081/58
Hariciye Nezâret-i Sâmiyesi'ne
Ma‘rûz-ı...

• Yunanistan Hükümeti'nin Çanakkale harekâtına katılmaya taraftar olmadığı / Bulgar Hükümeti'nin Osmanlı Devleti'ne ani bir saldırı için hazırlık yaptığı
Bâb-ı Âli
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umum iyesi
Mühimme Kalemi
Aded: 64318/238
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletli efendim hazretleri

Yunan Hükümet-i hâzırasının siyaset-i hariciyece vaziyet-i hâliyesine dair Atina'daki sefirimiz Galib Kemalî Bey'den a...

• Fransız, Yeni Zelandalı ve Avustralyalı askerlerin İskenderiye’den gemilerle Çanakkale'ye gitmek üzere yola çıkarıldıkları
Bâb-ı Âli
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umum iyesi
Mühimme Kalemi
Aded: 64514/267
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletli efendim hazretleri
6 Nisan 1331 tarihli ve 64205/232 numaralı tezkire-i senâverîye zeyldir:

Paskalya'dan evvel Fransa'dan, Fas'dan ve ...

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT