ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Kara Savaşları

« Geri   

    Güney Cephesi     Kuzey Cephesi
    Suvla Çıkarması
 

• Kuzey Cephesi

   Paylas


57 nci Piyade Alayının 25 Nisan Öğleden Önceki Taarruzu Conkbayırı 'ndan Arıburnu yönünde taarruzlarını sürdüren 57 nci Alay, öğleden sonra ihtiyat taburunu birinci hatta sokarak taarruzlarını güçlendirmiş ve sol kanadıyla 27 nci Alay üzerinde bağlantı kurmuştu. Düztepe'ye karşı giriştiği taarruzlar, düşman donanma ateşlerinin yandan ve çok etkili baskısı ile ağırlaşmıştı. Ölümüne bir süngü hücumuyla bu tepeyi ele geçirmek isteyen alay, bu kez kendi topçu ateşi altına düştü ve süngü hücumu durakladı. Alayın karşısındaki düşman savunması sertleşmiş, alayın yan ve gerileri de çok yakın mesafeden düşman donanmasına açılmıştı.

Bu sırada, Conkbayırı'na yanaşarak tümen ihtiyatına girmiş bulunan 72 nci Alay bir taburunu ileri sürdü ve 57 nci Piyade Alayını takviye etti. Gelen taburu doğu kanadı üzerinden kullanarak taarruzlarını tekrarlayan 57 nci Piyade Alayı, saat 18:00'de Düztepe sırtlarını ele geçirdi. Düşmanın devamlı olarak geriden yeni kuvvetler yetiştirdiği ve 57 nci Piyade Alayın ileri harekâtını durdurmaya çabaladığı görülüyordu. Bu kesimdeki muharebeler yakın mesafede ve göğüs gögüse bir mücadele halinde yapılıyor, 57 nci Piyade Alayı düşman savunmasını söke söke Düztepe dolaylarına attığı görülüyordu. Bu durum içerisinde akşam karanlığı çökmeye başlamış ve ilk çıkarma gününün gündüz dönemi tamamlanmıştı.

Düşmanın bir buçuk tümene yakın kuvvetine karşı, 27 nci ve 57 nci Alaylarla (Beş Tabur) gerçekleştirilen cüretkâr ve başarılı taarruzlar sonucunda, düşman komutanlığının bütün planları alt üst olmuştu. Bir hamlede yapılıp kolaylıkla yerleşeceklerini hayal ettikleri Kabatepe-Kocadere batı sırtları, Conkbayırı-Kocaçimen tepesi hattı çok uzaklarda kalmıştı. İki Türk Alayını kolaylıkla etkisiz hale getirerek ileriye atılan düşman kuvvetleri, şimdi ilk çıktıkları kıyı sırtlarına sıkıştırılmışlardı. Türk taarruzları çok sertti. Tekrarlanan süngü hücumları ANZAK birliklerine çok büyük zayiat verdirdi.

Mustafa Kemal'in komutasında olan, yalnız beş taburdan ibaret 27 ve 57 nci Piyade Alaylarından oluşan güç, kendisinden tabur sayısı olarak dört kat üstün ve asker sayısı olarak da dokuz kat daha fazla olan düşman kuvvetlerini yalnız muharebe alanındaki siperler ve tepelerden değil, ruhunun derinliklerinden söküp çıkarmıştı.

25 Nisan günü elde edilen başarılar, sadece üstün düşman kuvvetlerinin sırtına basa basa yürütülen bir harekât ile mükemmel bazı taktik sonuçlardan ibaret değildi. Meçhuller içerisinden bir ışık parlamış ve bu harekâtla bir Mustafa Kemal kazanılmıştı. Bu büyük kazanç diğerlerinin de temel taşı olacaktı. Bütün bir savaş boyunca Arıburnu ve Mustafa Kemal adlan daima birlikte anılacak, bu harekât bölgesindeki muharebelerin kaderi onun adı ve iradesiyle yürüyüp tarihsel sonucuna varacaktı.

19 ncu Tümen Komutanı, elde edilmiş olan başarıyı sonuçlandırmak ve Arıburnu dolaylarına sıkıştırılan düşmanı, toparlanmasına imkan bırakmadan denize dökmek amacıyla, tümen taarruzlarının gece de devamına karar verdi. Ne gerekiyorsa sonuna kadar yapılmalı ve buradaki düşman temizlenmeliydi. Birliklerimiz ağır zayiat vermiş, 27 ve 57 nci Piyade Alayları bütün bir muharebe gününü yorgun geçirmişlerdi. Ama, kazandıkları başarılarla coşkulu ve savaşa istekliydiler. Tümen Komutanı Mustafa Kemal'in verdiği karar gereğince taarruza devam edildi.

57 nci Piyade Alayı giriştiği cesur ve fedakârane hücumlarla 180 Rakımlı Tepeyi ele geçirdi. 57 nci Piyade Alayının batı kanadı da, Cesarettepe ve Serçetepe'ye kadar ilerledi. Fakat çok karışık ve sert yapılı olan bu arazi kısmının sık fundalıkları içerisinde erlerin bazıları dağıldılar. Gece karanlığının etkisiyle birliklerin kontrolü de zayıflamış olduğundan hücumları durdurmak zorunluluğu ortaya çıktı. Biraz sonra, batı kanadı üzerine bir düşman karşı hücumu başladı ve bu kanattaki birlikler tekrar eski mevzilerine alındılar. Böylece, 57 nci Alayın bu geceki taarruzları, ancak 180 Rakımlı Tepenin kazancı ile sona ermiş oldu.

26 Nisan sabahı düşman donanması, mevzileri şiddetli bir bombardımandan geçirdi. Bu bombardımanlar özellikle 57 nci Piyade Alayı üzerine yoğunlaştırılmıştı. Bir müddet sonra, 57 nci Piyade Alayının batı kanadı üzerine bir düşman karşı taarruzu başladı ve bu saldırı sert bir şekilde karşılanıp kolaylıkla geri püskürtüldü. Düşman donanmasının ateşi tekrar ve çok şiddetli bir şekilde Düztepe sırtlarına yöneltildi.

Kocaçimen Tepesi eksenini örten 57 nci Piyade Alayı, düşman ateşi bakımından gerçekten çok talihsizdi. Batı kanadı denize açık ve yakın bir hedef teşkil ediyordu. Bu kanattaki iki bölüğü düşman donanmasının aralıksız silindir ateşi altında kalarak mevcudunun büyük kısmını şehit verdi. Yaralananlar ve sağ kurtulabilenler ise, bombardımanın etkisiyle perişan bir halde ve neredeyse sağır olmuşlardı. Bu korkunç bombardıman sonunda bir hayli zayiat vermiş olan kanada ani bir düşman taarruzu başladı. Taarruz eden düşman kuvveti, bir taburdan fazlaydı. Cephede tehlikeli bir dalgalanma oldu. Düşman taarruzları daha da yayıldı ve bütün 57 nci Alay cephesini kapladı. Bu mücadele Conkbayırı için oluyordu. Ağırlık noktası Düztepe idi. Taraflar birbirine girmişler, göğüs göğüse dövüşüyorlardı. Burası Arıburnu cephesinin en önemli yeriydi. Kocaçimen eksenine 57 nci Alay el atmıştı. Düşmanın hedef ve umutları 57 nci Piyade Alayının elinde idi. Genişletilmek ve Conkbayırı'na geliştirilmek istenen düşman taarruzları bir saat içinde durduruldu.

57 nci Piyade Alay Komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Bey 19 ncu Tümen Komutanlığına bir rapor göndererek;

"57 nci Piyade Alayı bugüne kadar icra ettiği şiddetli muharebeler sonucunda, taburlar birbirine karışmış ve alayın morali bozulmuştur. İhtiyata alınması ve Alayın bir düzene sokulması zorunlu görülmektedir. Şimdiye kadar 9 şehit ve 10 yaralı subay var. Erlerin kaybı çoksa da saptanamamıştır."

Buna karşı 19 ncu Tümen Komutanlığı 57 nci Piyade Alay Komutanlığına şu emri göndermiştir.

" Yaptığınız hizmetin değeri ve yüceliği kolorduya sunulmuş ve beğenmeye yakışır bir nitelikte görülmüştür. Ne durumda olduğunuzu biliyorum. Fakat ivedi bir surette tertip ve düzenin eski durumuna getirileceğine güvenim var. Bu gece size doğrudan doğruya alaya bağlı olmak üzere başkaca iki bölük daha gönderiyorum. Taarruz İcap ederse sizin tarafınıza fazla kuvvetler göndereceğim. Siz hemen kuvvetinizi düzenli bir duruma sokunuz ve şimdilik bulunduğunuz yerde kalınız"

57 nci Piyade Alay Komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Bey, 19 ncu Tümen Komutanlığınca gönderilen iki bölüğü taburları takviye için gönderdi. Birliklere ayın aydınlığından yararlanarak bulundukları mevzilerde tahkimat yapmalarını ve ellerinde bulunan kuvvetin miktarını bildirmelerini emretti.

Arıburnu cephesinde akşam olmuştu. 19 ncu Tümen Komutanının endişeleriyle başlayan 26 Nisan günü küçük ve mevzii başı olaylarla geçiştirilmişti. 57 ve 27 nci Piyade Alayları bölgesinde dar cepheli ve kısa süreli muharebeler önemli bir şey sayılmazdı. Türk Komutanlığı kendi çerçevesinde vermiş olduğu ağır zayiat ve ciddi bir ihtiyat kuvvetinden yoksun kalmak yüzünden, 26 Nisan gününü ne kadar kritik ve endişeli geçirdi ise, düşman komutanlığı da aynı şekilde ve hatta çok daha bunalımlı koşullar altında yaşamıştı. 25/26 Nisan gecesi ANZAK Kolordusu paniğe kapılmış, kolordu komutanının diğer başlıca komutanlarla beraber verdiği, derhal gemilere çekilme kararı Başkomutan ve denizci otoritelerin müdahaleleriyle zorunlu olarak geri bırakılmış ve bizzat Başkomutan General Hamilton tarafından

Bu Yazı 27687 kere okunmuştur.


Sayfalar  12 3 4 5 6 7 8 9 10
 

 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT