•  27 AĞUSTOS 2008 tarihinde ECEABAT DEĞERLERİ SEMPOZYUMU yapılacaktır.
19.06.2008

 

27 AĞUSTOS 2008 tarihinde ECEABAT DEĞERLERİ SEMPOZYUMU yapılacaktır.
Bu sempozyumun 2. Oturumunda sayın Ahmet Yurttakal tarafından "Kilitbahir Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi" konulu bildiride sunulacaktır.

Bu sempozyum programı aşağıda sunulmuştur.

ECEABAT DEĞERLERİ SEMPOZYUMU (27 Ağustos)


09.30-10.30
Protokol Açılış (Çanakkale Valisi, ÇOMÜ Rektörü,
Eceabat Kaymakamı, Eceabat Belediye Başkanı)
Gazeteciler Paneli

11.00-12.30
Oturum 1
Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Cumhur ERDÖNMEZ

Göksel SAZCI
Tarih Öncesi Dönemlerden Osmanlı Dönemine Kadar Eceabat/Maydos
Ayşe Çaylak TÜRKER
Bizans Döneminde Eceabat’ın Çanakkale Boğazı’ndaki Yeri ve Önemi
Ali Osman UYSAL
Kilitbahir (Kilidü’l-Bahr)’de Tarihî Doku ve İki Hamam
Ayşe Çaylak TÜRKER
Eceabat'ta Ortaçağ ve Türk Dönemine Ait Arkeolojik Veriler
Yusuf ACIOĞLU
Kilitbahir Cahidi Sultan Külliyesi

12.30-14.00
Ara – Öğle Yemeği

14.00-15.30
Oturum 2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Osman UYSAL
Ayşe Çaylak TÜRKER
Orta Boğaz Bölümünde Bir Bizans Şehri: Koela
Korkmaz ŞEN
Kilitbahir Cahidi Sultan Haziresi Mezar Taşlarında Sembolizm
Ahmet ESENKAYA
Çanakkale Savaşlarında Eceabat
Ömer ÇAKIR
Çanakkale’de İhmal Edilmiş Bir Şehitlik: “Yalova Zâbitân Meşhedi
(Yalova Subay Şehitliği)”

Ahmet YURTTAKAL
Kilitbahir Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi

15.00-15.30
Ara

15.30-17.00
Oturum 3
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Göksel SAZCI
Özgür CAVGA
Eceabat Mecidiye Tabyası Kazısı
Cevat İNCE ve Bahattin KÖYLÜ
Eceabat’ta, Bir Kale ve Üç Tabyanın Restorasyon Deneyimi
Mümine ÇAKIR
Kilitbahir’de Medfun İki Şair: Tâlib-i İrşadî ile Hüseyin Hüsnü Baba ve
Şiirleri Üzerine Bazı Tespitler
Hamit ER
Ahmet Cahidî Efendi ve Bilinmeyen İki Dinî-Ahlakî Eseri

17.00-17.30
Ara

17.30-19.00
4. Oturum
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇAKIR
Hamdi GÜLEÇ
Eceabat’ ta Kültürel Miras, Türbeler ve Efsaneleri
Hulusi GEÇGEL
Modern Türk Şiirinde Ece Ayhan
Mehmet PARLAK, Abidin FİDAN, İlker KIZILCIK, Hakan KOPARAN,
Yücel TOKGÖZ, Suat KOCABIYIK
Eceabat İlçesi Tarım Topraklarının Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi
Mülayim Güre, H. Hülya YILDIRIM, M.Emin ÖZEL, Muzaffer ÖZDEMİR
Uydu Görüntüleriyle Eceabat Bölgesi Arazi Kullanımı

18.30-19.30
Ara – Akşam Yemeği

19.30-21.00
Oturum 5
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet ESENKAYA
Mustafa DOĞAN
Bir Turizm Destinasyonu Olarak Gelibolu Tarihi Milli Parkı: Sorunlar
ve Çözüm Önerileri
Mehmet Rıza GEZEN, Mustafa ALPASLAN, Murat Ufuk KARA
Eceabat İlçesi Deniz Turizm Değerlerinin İncelenmesi
Latife Ceyda İRKİN, Hüseyin ERDUĞAN, A. Adem TEKİNAY, Orçun SEMİZLER
Çanakkale İli Eceabat İlçesi Kıyılarında Bulunan Bazı Makroalglerin
Kimyasal Kompozisyonu
Muhammet TURKOGLU, Tülin ÇOKER, Hasan Hüseyin SATILMIŞ
Çanakkale Boğazı’nda Bazı Balıkların Zamana Bağlı Yumurta ve
Larval Değişimleri


Poster Bildiriler

Maydos Tuğlası
Zeynep KÜNELGİN AKBAŞ

Şükran Cirik, Semra CİRİK, Gözde Ova KAYKAÇ
Deniz Bitkilerinin Kullanım Alanları

BETÜL GÜROY, İlknur AK, Gözde OVA KAYKAÇ
Alglerin Gıda ve Yem Sektöründe Kullanımları