ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• İsveçli gazeteci Nielslago Lengquist'in savaş muhabiri olarak Çanakkale'ye gitmesine izin verildiği
Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti

İsveçli gazeteci Nielslago Lengquist İsveç Sefiri Mösyö Anger Svared tarafından nezdime gönderilmiş ve Stockholm Osmanlı sefiri ile Stockholm Alman Sefiri Mösyö von Lucius taraflarından da iki tavsiyenâme getirmisdir. Mûmâileyh evvelce Dersaâdet'de bulunmuş ve simdi ise Türkiye'den İsveç gazetelerine havâdis vermek vazifesiyle muvazzaf bulunup bu sâyede İtilâf-ı Müselles ve bilhassa Rusya aleyhine icrâ-yı te’sir edecek imiş. Çanakkale'ye kısa bir seyâhat etmesine müsaade edilmesini istirhâm etmektedir. Bizim tarafımızdan Almanya'ya gönderilen Çanakkale havâdisleri İsveç matbûâtı tarafından iktibâs edilmekde ise de bilhassa İsveçlilerce tanınmış bir gazete muhbiri tarafından yazılacak havâdisler oraca daha başka türlü icrâ-yı te’sir edecektir.


Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube: 2
Numara: 21
Mösyö Nielslago Lengquist

İsveç Hükümeti tebaasından gazete muhâbiri Nielslago Lengquist harb muhbiri sıfatıyla müsta‘celen Çanakkale'ye i‘zâmı muktezî görülmüş ve mûmâileyhin yedinde hâzır fotoğrafı bulunmadığından ileride fotoğraflı vesikasıyla tebdîl edilmek üzere işbu vesika mûmâileyhe i‘tâ kılındı.
Başkumandan vekili nâmına
Erkân-ı Harbiye Reisi
(Mühür)

Hâmil-i vesika İsveçli Lengquist'in harb muhbiri olarak Çanakkale'ye gitmesine başkumandan vekili pasa hazretleri müsaade buyurmuşlardır. Hareketin müsta‘celiyetine mebnî matbû‘ ve fotoğraflı vesika-i resmiye mûmâileyhin yedine tevdî‘ olunamamısdır.
17 Nisan 1331 / 30 Nisan 1915
BOA, DH. EUM. VRK, 25/12
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT