ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Çanakkale Savası'ndan yaralı olarak Mısır'a gelen çok sayıda düşman askerinin, buradaki İngilizlerin moralini bozduğu / Mısır'daki Müslüman halkın İngiliz idaresine karsı ayaklanabileceği
Sofya Sefâret-i Seniyyesi
3240/268
Hulâsa: Bulgaristanlı bir tâcirin Mısır'daki
müsâhedâtına dair
Sadrazam ve Hariciye Nâzırı
Devletli Fehâmetli Prens Said Halim Pasa Hazretlerine
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir

Bu son günlerde Mısır'dan Bulgaristan'a avdet eden Bulgaristanlı bir tâcir Mısır şehirlerine Çanakkale dârü'l-harbinden nakledilmis pek külliyetli mecrûh bulunduğunu ve bu mecrûhların Çanakkale muharebâtında Müttefiklerin muvaffakiyetsizliğine ve zâyiât-ı azîmesine dair verdikleri izahât gerek oradaki İngiliz askerinin ve gerek yerli ahalinin üzerinde pek sedîd te’sirât hâsıl eylediğini ve bunun neticesinde askerin üzerine havf gelip muharebeye gitmekden imtin①ettiğini ve ahali-i İslâmiyye' nin ise bize olan meyl ve teveccühüne kuvvet ve inbisât gelip İngiliz idaresi aleyhine kıyâm için Süveyş Kanalı'nda cüz’î bir hareketimize ve ilerlememize intizâr eylediğini ve asker ile ahalinin bu hâlet-i rûhiyesini tebdîl ve kendi lehine imâle için İngilizler tarafından neşrolunan muvaffakiyet haberlerine artık hiç kimsenin inanmadığını ve binâenaleyh İngiltere’nin ve onun Mısır'daki idaresinin kuvvet ve şevketine kimsede itimat kalmadığı ve cüz’î bir vesile ile Mısır'da İngiliz idaresi aleyhine bir kıyâm zuhur edeceğini ve bu kıyâma hatta İngiltere’nin müstemlekât askerinin bile iştirak eyleyeceğini beyân etmiş olmakla beyânât- ı mezkûre berây-ı malûmât arz olunur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 29 Mayıs sene 1915
Sofya Sefiri
Ali Fethi
BOA, HR. SYS, 2409/85
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT