ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Çanakkale'ye hücum eden İngiliz Queen Elisabeth Dretnot' unun arızalanarak savas dısı kaldığı ve İngiliz donanmasında buna benzer 40 kadar dretnotun da bu sekilde savas dısı kalacağının tahmin edildiğ
Çanakkale'ye hücum eden İngiliz Queen Elisabeth Dretnot' unun arızalanarak savas dısı kaldığı ve İngiliz donanmasında buna benzer 40 kadar dretnotun da bu sekilde savas dısı kalacağının tahmin edildiği

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Mühimme Kalemi
Hulâsa: Queen Elisabeth Dretnotu

Baskumandanlık ve Bahriye Nezâret-i Vekâlet-i Celîlelerine Sâhib-i ihtisas ve mevsûku'l-kilem bir zâtdan vukû‘ bulan istihbarına nazaran Çanakkale'ye taarruz eden düsman donanması eczâsından Queen Elisabeth Dretnotu'nun saha-i harbden çekilmeye mecbur kalması on mil süratle seyri esnasında endâht eylediği otuz sekizlik toplarının îk①etdiği siddetli sademât eseri olarak makinesini teskil eden türbinler derûnundaki ufak paletlerin herc ü merc olmasından ve süratinin nihayet bes mile tenezzül etmis bulunmasından nes’et etdiğini ve el-yevm harbe gayr-ı sâlih bulunduğunu ve Ğngiltere donanmasında mevcud kırkı mütecâviz dretnotun cümlesinin makinesi türbin sisteminde olduğundan mütemâdî ve siddetli endâht neticesinde Queen Elisabeth'in âkıbetine dûçâr olmaları tahmin olunabileceğini
Stockholm'deki sefirimiz is‘âr ediyor. Malûmât-ı ânife ...Vekâlet-i Celîlesi'- ne de verildi.

22 Temmuz 1331 / 4 Ağustos 1915

BOA, HR. SYS, 2099/2
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT