ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Fransa'nın aldığı esirleri, angarya islerde kullandığı Echo de Paris gazetesinin 6 Ağustos 1915 tarihli nüshasından anlasıldığından durumun siddetli bir sekilde protesto edilmesi
Fransa'nın aldığı esirleri, angarya islerde kullandığı Echo de Paris gazetesinin 6 Ağustos 1915 tarihli nüshasından anlasıldığından durumun siddetli bir sekilde protesto edilmesi

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret
Umûr-ı Mühimme Kalemi: 327652
Fransızların üserâyı angaryada istihdam etmekde olduklarına dair
Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir

Fransız askerî sansüründen geçmis Echo de Paris gazetesinin 6 Ağustos 1915 tarihli nüshasının maktû‘ası mütâlaasından anlasılacağı üzere Fransızlar aldıkları üserâ-yı askeriyeyi angarya hidemâtında istihdâm etmekde olduklarına binâen keyfiyetin etrafıyla ve hukuk-ı beyne'l-milele olan tecavüzâtın tavzîhiyle icab edenler nezdinde pek siddetli protesto edilmesi lüzumu Baskumandanlık Vekâlet-i Celîlesi'nden bâ-tezkire inbâ olunmus ve mezkûr maktû‘a leffen taraf-ı âlî-i fahîmânelerine tesyâr kılınmıs olmakla iktizâsının icrâ ve neticesinin inhâsı bâbında emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

8 Sevval 1333 ve 6 Ağustos 1331 / 19 Ağustos 1915
Sadrazam nâmına
Müstesar
Emin
BOA, HR. SYS, 2189/2
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT