ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Deniz muharebeleri esnasında Seddülbahir’ e ilk çıkarmanın yapıldığına dair belge.

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlık Vekâleti
Şube Müdüriyeti: 2
Numara: 126

"Çanakkale: 18/12'de Düsmanın iki zırhlısı ile iki torpidosu guruba kadar Saroz Körfezi'nde dolaştı. El-ân da oradadır. Saat 10.20'de torpil hattına takarrüb etmek isteyen düşman torpidolarına Baykuş torpil bataryalarından saat 10.05'de ates açılmıştır. Ates kırk dakika devam etmiştir. Bir netice yoktur. Saat 8.15'de çekilen diğer bir telgraf name: Ba‘de'z-zevâl saat 4.10'da Tenger' de bulunan obüslerden ictinâb eden düşman zırhlılarından ikisi, İntepe' de ki 12'lik toplarla Dardanos istihkâmına ates açılmış ise de hiçbir hasar ve zâyiâtı mûcib olmamıştır. Bombardıman saat 6.20'ye kadar devam etmiş, Boğaz'ı tarassut için bir zırhlı, dört torpido terk ederek donanma avdet eylemiştir. 19/12: Hava sakin ve güneşli. Sabah 8.30'da medhalde iki zırhlı, birkaç torpido görülmektedir. Düşman fâsılalı suretle Boğaz'ın tarafeynine torpidolarıyla evvelâ Kepez, Soğanlı sırtlarına ve sonra Halilili sırtlarına bilâ- netice ates etmisdir. Saat 10, sabah: Dört zırhlı, müte‘addid torpido ve torpil taharrî sefâini, medhal ( Giriş) hattından girmiştir. Diğer on iki büyük sefine İmroz'dan takarrüb etmektedir.

Saat 11.30, sabah: Düşman sefâini saat 10'da Seddülbahir ve Kumkale'ye ates açtı. Kayıklarla bu mahallere kesif kolu çıkarmak istediği zannolunuyor. Zevâl, [12.10] düşman üç zırhlı himâyesinde Seddülbahir' e on iki kadar sandal takrîb ederek karaya asker çıkarmaya baslamısdır. Mukabele ediliyor. Şimdilik nakliye sefâini görülmüyor. Medhale takarrüb eden zırhlılar medhal hattında uzun fâsılalarla Kumkale ve Seddülbahir' i bombardıman ediyor. Bir kruvazör Geyikli İskelesi’ni yarım saat bombardıman etti.

Keşan'dan: Geceyi Körfez'de geçiren ve bugün sabahleyin Siroz adaları civarında demirlemiş oldukları halde görülen iki büyük zırhlı ile iki torpidoya simdi bir adet tahtelbahirin (denizaltı) iltihak ettiği görülmüştür. Roma atasemiliterinden, 3 Mart 1915: İngiltere başvekili parlamentoda, Çanakkale'ye taarruzun gerek askerlik ve gerek maksadı siyasiyece iyiden iyiye hazırlandığını bildirmiştir. Bir Rus amiralinin Fransız ve İngiliz filosuyla birlikte bulunmak üzere Dedeağaç tarikiyle filoya iltihak ettiği bildirildi."

Ba‘de'z-zevâl saat 6'ya kadar
19 Şubat 1330 / 4 Mart 1915
İstihbarat Şubesi Müdürü
Erkân-ı Harbiye Binbaşısı
Seyfi
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT