ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• İngiliz askerî elbisesi giydirilerek Çanakkale'ye gönderilmek istenen Mısırlı askerlerin bunu reddettikleri. Avustralya askerlerinin tifo hastalığını Mısır'a taşıdıkları
İngiliz askerî elbisesi giydirilerek Çanakkale'ye gönderilmek istenen Mısırlı askerlerin bunu reddettikleri / Piramitlerin etrafında olup hastane haline getirilen Manohoza Oteli ile Kahire'deki Heliopolis Palace, Büyük Lunapark Heliopolis Otellerine ve diğer bazı binalara çok sayıda yaralı Müttefik askeri getirildiği ve bunlardan birçoğunun bakımsızlıktan öldüğü / Avustralya askerlerinin tifo hastalığını Mısır'a taşıdıkları

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube: 2
Numara: 12612
Matbûât Müdüriyet-i Umumiyesi'ne

Mısır'da Neler oluyor?!..
İngilizler Mısır askerine İngiliz elbisesi giydirerek İskenderiye’den Çanakkale'ye göndermek istemişler. Mısır askeri bunu kabul etmeyerek isyan etmiş. Bunun üzerine İngilizler bu fikirlerinden vazgeçmişler.

Mısır'a Efrencî Mayıs'ın 2'sine kadar yaralı asker gelmisdir. Bunların tahminen 500 kadarı kör olmusdur. Piramitler civarındaki Manahoza Oteli, Kahire'deki Savva Otel, Heliopolis Palace Otel, Büyük Lunapark Heliopolis Otel hastaneye tahvîl edilmisdir. Bunlardan mâ‘adâ Heliopolis'de sokaklarda yatan birçok mecrûhîn görülmektedir. Delta'daki bi'l-cümle köy ve şehirler ve bizzat Süveyş mecrûhlarla mâlîdir. Bu köyler de kifâyet etmediğinden birçok mecrûhlar sahrada kurulan çadırlardadır. Avustralya askeri tarafından Mısır'a tifo hastalığı dahi getirilmisdir. Bu yüzden birçok telefât vukû‘a geliyor.

Mısır'da Fransız askerine İngiliz askeri kadar bakılmadığından Fransızlar adem-i memnûniyet gösteriyorlar.
Bir seferî ordu için muktezî levâzım-ı seferiyye bilhassa malzeme-i sıhhiye Mısır'da pek noksandır. Hâzık ve mütehassıs İngiliz etibbâsı bulunmadığı gibi hastabakıcı kadınlar ve levâzım-ı sıhhiye eksiktir. Yaralılar türlü vapurlara irkâb olunuyor ve hiçbir tedavide bulunulmaksızın sevk ediliyor. Bunların birçokları terk-i hayat ediyorlar.

Avustralyalı kıta‘ât memleketlerinde 7 silin alırken burada 1 silin aldıklarından Mısır'a gelmekten istinkâf ediyorlar.

Avustralya askerleri Mısır'da fuhushânelere giderek kadınları pencereden atmak ve sâire gibi rezâletler irtikâb ediyorlar. Bunların serkeşliği son dereceyi bulmusdur. Gündüz saat 12'de başkumandan Maxwell'in otomobilini sirkat etdiler.

5 Temmuz 1331 / 18 Temmuz 1915

Karargâh-ı Umumî
İstihbârât Şube Müdürü
Seyfi
BOA, HR. MA, 1135/70
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT