ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Avusturya Donanma Cemiyeti'nin Osmanlı Ordusu'nun Çanakkale'de yaptığı savunmayı takdir ettiği
Hariciye Nâzırı Said Halim Pasa Hazretlerinden
Osmanlı Donanma Cemiyeti Riyâset-i Behiyyesi'ne
Avusturya Sefâreti'nin 6 Nisan sene 1915 tarihli ve 1254/83 numaralı
takrîri üzerine:

Çanakkale müdafaası münasebetiyle takdirât ve tahiyyâtı hâvî olup Avusturya Sefâreti'nden bu kere bâ-takrîr-i sifâhî tevdî‘ olunan Avusturya Donanma Cemiyeti tahrîrâtı sûretinin leffen tesyâr edildiği ve cemiyet-i muhteremlerince verilecek cevabın da yine Sefâret-i müsârunileyhâ vesâtatıyla irsâli zımnında nezâret-i senâverîye tesyârı lüzumunun beyânı siyâkında tezkire- i muhibbî terkîm kılındı.
Fî 29 Mart sene 1331 / 11 Nisan 1915
BOA, HR. SYS, 2408/22


13 Nisan 1915'te Müttefik kuvvetlerine ait birer zırhlı, torpido ve uçak gemisinin Saroz Körfezi'ne geldiği / Yakın bir zamanda Müttefik birliklerinin kara ve denizden Çanakkale'ye saldıracakları
Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube Müdüriyeti: 2
Numara: 164

Çanakkale:
31/1: Bütün gün yağmur devam etti. Düşmanın bir teşebbüsü vuku‘ bulmadı.

1/2: Hava yağmurlu. Deniz sakin. Vaziyette tebeddül yoktur. 31/1'de Körfez'e bir zırhlı, bir torpido, bir tayyâre gemisi gelmisdir.

Atina'dan Ajans Millî'ye gelmiş bir telgraf: "Müttefikîn kıta‘âtı Mısır'ı terk etmişler. On beş güne kadar karadan, denizden Çanakkale'ye taarruz
olunacak".
1 Nisan 1331 / 14 Nisan 1915
İstihbârât Şubesi Müdürü
Erkân-ı Harbiye Binbaşısı
Seyfi
BOA, DH. EUM. VRK, 14/92
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT