ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Müttefiklerin Çanakkale'de boğucu gaz kullandıkları konusundaki iddiaların İngiltere Harbiye nâzırınca reddedildiği
Müttefiklerin Çanakkale'de boğucu gaz kullandıkları konusundaki iddiaların İngiltere Harbiye nâzırınca reddedildiği

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Müsta‘celdir
Hulâsa: Müttefiklerin Çanakkale'de muhnik gazlar isti‘mâl etmesi

Ordu-yı Hümâyûn Başkumandanlığı Vekâleti'ne Çanakkale'deki muharebâtda Müttefikler tarafından muhnik gazlar isti‘ mâl olunduğuna dair tebligât-ı resmiyemizden birinde vâki‘ olan beyânâtı
redd ü cerh etmek üzere İngiltere Harbiye nâzırı cânibinden neşrolunan beyânnâme hakkında en bî-taraf gazetelerden Nieuve Rotterdameche Courant cerîdesinin nesriyâtını hâvî olarak Lahey Sefâret-i Osmaniyyesi'nden vârid

olan 15 Temmuz sene 1915 tarihli tahrîrâtın sûreti li-ecli'l-malûmât leffen
tesyîr kılındı, efendim.
18 Temmuz sene 1331 / 31 Temmuz 1915
BOA, HR. SYS, 2411/25
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT