ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

Arama ::

  Tüm arsiv Rehberi Başlıkları
    Arşiv Başlığında ve metninde Arşiv Başlığında Arşiv Metninde

• Seddülbahir’ e asker çıkarıldığı ve 27. Alay’ın Düşmanla ilk temasının ve Mehmet Çavuşun kahramanlığının anlatıldığı ve belge
Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlık Vekâleti
Şube Müdüriyeti: 2
Numara: 127

"Çanakkale: Kavak Suyu üzerindeki ahşap köprü sunûf-ı selâsenin mürûruna müsaittir ve atesten müteessir olmamıştır. 19/12'de Muarız Körfezi'nde dolasan zırhlılar saat 4.15'de Semadirek İstikametinde avdet...

• Saroz Körfezi'nde dolasan ve torpil hattına yaklaşmak isteyen Müttefik Donanması'na Baykuş Torpil Bataryası'ndan ates açıldığı, Müttefiklerin Kepez, Soğanlı ve Halilili sırtları ile Seddülbahir ve Kum
Saroz Körfezi'nde dolasan ve torpil hattına yaklaşmak isteyen Müttefik Donanması'na Baykuş Torpil Bataryası'ndan ates açıldığı, Müttefiklerin Kepez, Soğanlı ve Halilili sırtları ile Seddülbahir ve Kumkale'ye ates açtığı, Müttefik kuvvetlerin 12 sandal ile Seddülbahir'de karaya asker çıkarmaya başlad...

• Seddülbahir ve Kumkalenin Bombalanması. Seddülbahire Çıkarma Yapıldığına Dair Belge
Osmanlı Ordu-yı Hümayunu
Başkumandanlık Vekâleti
Şube Müdüriyeti: 2
Numara: 126

"Çanakkale: 18/12'de düşmanın iki zırhlısı ile iki torpidosu guruba kadar Saroz Körfezi'nde dolaştı. El-an da oradadır. Saat 10.20'de torpil hattına takarrüp etmek isteyen düşman torpidolarına Baykuş tor...

• 4–5 Mart 1915'te Müttefik donanmasının Saroz Körfezi'ni bombaladığı Seddülbahir ve Kumkale'de karaya çıkan düşman kuvvetlerinin bölgedeki Türk birlikleri (27. Alay 10. Bölük çavuşlarından Mustafa oğlu
4–5 Mart 1915'te Müttefik donanmasının Saroz Körfezi'ni bombaladığı Seddülbahir ve Kumkale'de karaya çıkan düşman kuvvetlerinin bölgedeki Türk birlikleri (27. Alay 10. Bölük çavuşlarından Mustafa oğlu Mehmet’in kumandasında) tarafından püskürtüldüğü Avrupa'daki bazı Osmanlı büyükelçiliklerinden gele...

• Saroz Körfezi'nde ates açan bir Müttefik zırhlısının Mecidiye Kışlası’nı kısmen tahrip ettiğine dair belge
Saroz Körfezi'nde ates açan bir Müttefik zırhlısının Mecidiye Kışlası’nı kısmen tahrip ettiği, Kabatepe' den açılan atesle bir Müttefik uçağının düşürüldüğü, İntepe ve Kumkale' ye ates açan Müttefik donanmasına karsılık verildiği, Bükreş, Atina, Almanya, Lozan ve Selanik' ten Müttefiklerin durum v...

• İngiltere ve Fransa'nın, İtalya’yı Çanakkale Savası'na katılmaya ikna edemediklerini belirten belge

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Mühimme Kalemi
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

"Çanakkale'ye karsı harekât için karaya ihrâç olunacak kuvve-i kâfiyenin kendi taraflarından tefrîk ve sevki el-yevm müskil olduğundan İngiltere ve Fransa İtalya’nın...

• Üçüncü Kolordu ve Mevki-i Müstahkem Kumandanlıklarına Padişah’ın selâmının iletildiği, subay ve askerlerin morallerinin yüksek olduğunu belirten yazışma
Üçüncü Kolordu ve Mevki-i Müstahkem Kumandanlıklarına Padişah’ın selâmının iletildiği, subay ve askerlerin morallerinin yüksek olduğunu belirten yazışma

Mâbeyn-i Hümâyûn-Mülûkâne
Serkurenâlık Dairesi
Serkarîn-i Hazret-i Sehriyârî'ye

"Üçüncü Kolordu ve Mevâki‘-i Müstahkeme kuman...

• 9-10 Mart 1915 tarihlerinde Müttefik donanmasının Kumkale ve Seddülbahir istihkâmlarını bombaladığını belirten belge
Millî Osmanlı Telgraf Ajansı
Dersaâdet - Beyoğlu
Resmî Telefon - Şirket Telefonu: 1185

"24 Şubat 1330 tarihiyle Karargâh-ı Umumî'den tebliğ olunmustur. Bugün Düsmanın üç zırhlısı Seddülbahir istihkâmâtı civarındaki piyade siperlerimizi fâsılalı sûretde tesirsiz bombardıman etmisdir. Mev...

• Malta' da İngiliz ve Fransızların asker topladıklarına dair alınan

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Kalem-i Mahsus
Mahremânedir

"Roma Sefiri Nabi Beyefendi Hazretlerine Malta'da İngiliz ve Fransızlardan mürekkeb kuvâ-yı askeriye cem edildiğini istihbâr ediyoruz. Lüzum görüldüğü takdirde adaya ücret mukabilinde bir İtalyan i‘zâmı ile istihsâl edilece...

• Mustafa oğlu Mehmed Çavuş’a Müdafaa-i Milliye Dergisi Başyazarı Mehmed Zeki Bey tarafından yapılan 10 Osmanlı lirası bağışla ilgili belge
Savaşta gösterdiği üstün gayretlerinden dolayı Mustafa oğlu Mehmed Çavuş’a Müdafaa-i Milliye Dergisi Başyazarı Mehmed Zeki Bey tarafından yapılan 10 Osmanlı lirası bağışla ilgili haberin gazetelerde yayınlanması

Harbiye Nezâreti
Muhâsebât Dairesi
Şube: 3
Hususî: 11600
Umumî: 8008<...

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT