ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

Arama ::

  Tüm arsiv Rehberi Başlıkları
    Arşiv Başlığında ve metninde Arşiv Başlığında Arşiv Metninde

• Çanakkale Boğazı'nın Müttefiklerce zorlanması sebeplerine dair Roma Büyükelçiliği'nin istihbaratı
Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Mühimme Kalemi
Başkumandanlık Vekâlet ve Dâhiliye Nezâret-i Celîleleri'ne

"Roma Sefâret-i Seniyyesi'nden alınan 7 Mart sene 1915 tarihli telgrafnâmede bir menba‘-ı siyasîden terassuh eden malûmâta nazaran Çanakkale ...

• Müttefiklerin Kaybına Dair alınan İstihberat Belgesi
Pire Limanı'na gelen Kanada Fransız hastane gemisi mürettebatından alınan haberlere göre Çanakkale son
bombardımanında Müttefiklerin çok sayıda kayıp verdiklerinin anlaşıldığı

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Şifre Kalemi
Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne fî 12 Mart sene 1915 tarihiyle At...

• Müttefik donanmasının 19 Şubat 1915'te Çanakkale Boğazı'na saldırdığı / 12 Mart'a kadar Boğaz'a yapılan saldırılara Osmanlı tabyalarının basarıyla karsı koyduğu / Müttefiklerin karaya kesif kolu çıkar
Müttefik donanmasının 19 Şubat 1915'te Çanakkale Boğazı'na saldırdığı / 12 Mart'a kadar Boğaz'a yapılan saldırılara Osmanlı tabyalarının basarıyla karsı koyduğu / Müttefiklerin karaya kesif kolu çıkarmalarının engellendiği / Boğaz'daki mayınları toplamak isteyen gemilerin bataryaların atesi karsısın...

• Müttefiklerin Bulgarları kendi saflarına çekmek için Makedonya'yı vermeyi önerdikleri / Çanakkale'ye yapılacak çıkartma harekâtı için Limni ve Mısır'da asker toplandığına dair Belge
Muarız Körfezi'ndeki bir kruvazörün merkez tabyaya mermiler atıp Yıldız Limanı'ndaki bir sandalı tahrip ettiği / Sahile yaklaşan bir kruvazörün uzaklaştırıldığı / Bir İngiliz zırhlısının İntepe' ye mermi attığı / Boğaz'ın girişiyle Kepez arasında denizaltıların görüldüğü / Corne-Wallis Zırhlısı'nın ...

• 14-15 Mart 1915 tarihlerinde Müttefik donanmasının Bolayır ve Tenger sırtlarını bombaladığına dair Belge
No: Belgenin Konusu Sayfa
Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube: 2
Numara: 138
Çanakkale:

"1 / 1 / 1331'de Körfez'de iki kruvazör vardı. Bunlardan biri öğleden sonra Bolayır civarındaki sahte bataryaya te’sirsiz yirmi kadar mermi attı. Düsmanın dün ciddi bir te...

• Müttefik donanmasının Çanakkale Boğazı bataryalarına karsı yaptıkları saldırıya basarıyla karsılık verildiği / Bouvvet Zırhlısı'nın batırıldığı
Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube Müdüriyeti
Numara: 86
Tebliğ-i Resmî
Matbûât-ı Umumiye Müdüriyeti'ne

"Bugün öğleden evvel düşman donanması Çanakkale Boğazı bataryalarımıza karsı şiddetli ates açtılar, muvaffakiyetle mukabele olunmaktadır. Ba‘de'z-zevâl sa...

• 18 Mart 1915 tarihlerinde Dardanos, Hamidiye ve Rumeli tarafındaki istihkâmları bombalayan Müttefik donanmasına ait gemilerden üçünün batırıldığına dair belge
Sarımsak mevkiini bombalayan İngiliz kruvazörüyle bir düşman gemisinin Midilli tarafına gittikleri / 18 Mart 1915 tarihlerinde Dardanos, Hamidiye ve Rumeli tarafındaki istihkâmları bombalayan Müttefik donanmasına ait gemilerden üçünün batırıldığı ve bombalama sonucunda bazı yerlerde yangın çıktığı.....

• Avusturya-Macaristan'ın sahip olduğu denizaltılardan birkaçını Osmanlı Devleti'ne satmasına dair talebin kabul edilmediğine dair belge
Avusturya-Macaristan'ın sahip olduğu denizaltılardan birkaçını Osmanlı Devleti'ne satmasına dair talebin kabul edilmediği / İngilizlerin Çanakkale'de kaybettikleri zırhlıların yerine yenilerini gönderdikleri ve Müttefik devletlerin Boğazlar' a hücumunun devam etmesi sebebiyle Balkanlar'da baş göster...

• 5. Ordu Kumandanı Müsir Liman von Sanders Paşa'ya karargâh olarak Gelibolu'daki Fransız Konsolosluğu'nun tahsis edildiğine Dair Belge
Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Erkân-ı Harbiye Riyâseti
Şube: 1
Numara: 254
Müsta‘celdir
Dahiliye Nezâret-i Celilisi’ne
Devletli efendim hazretleri

"Besinci Ordu Kumandanı Müsir Liman von Sanders Pasa hazretlerinin Gelibolu'daki karargâhları için talep ...

• Padişah' ın hizmetine mahsus Ertuğrul Vapuru' nun düşman denizaltılarına karsı Boğaz'da gözetleme ve savunma görevi yapan gemilere yardım etmek üzere görevlendirildiği
Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Mülûkâne
Kitâbet Dairesi
Sadâret-i Uzmâ'ya

"Düşman tahtelbahirlerine karsı Boğaz dahilinde tarassud ve müdafaaya memur sefâine muâveneten rükûb-ı sevket-mashûb-ı cenâb-ı sehriyârîlerine mahsus Ertuğrul Vapur-ı Hümâyûnu'nun da hâlen bulunduğu mevkide kalmak üzere vazif...

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT