ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Müttefiklerin Kaybına Dair alınan İstihberat Belgesi
Pire Limanı'na gelen Kanada Fransız hastane gemisi mürettebatından alınan haberlere göre Çanakkale son
bombardımanında Müttefiklerin çok sayıda kayıp verdiklerinin anlaşıldığı

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Şifre Kalemi
Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne fî 12 Mart sene 1915 tarihiyle Atina Sefiri GalibBeyefendi'den vârid olan telgrafnâmenin hallidir.
Bahriye Nezâret-i Celîlesi'ne

"Evvelki gün Pire'ye gelen Kanada Fransız hastane gemisinin hariçle ihtilâtdan men‘ edilmesine rağmen karaya çıkan mürettebattan terassuh eden malûmâta nazaran gemide 300 mecrûh vardır. Son Çanakkale bombardımanında telefât yekûnu hayli mühim olduğu ve mecrûhlar daha çok olup ancak bu kadarının mezkûr vapura konulabildiği bidâyet-i hücumdan beri Müttefik donanmasından büyük-küçük yedi sefinenin ehemmiyetli hasara uğradığı, müdafaa ve muharebeye gayr-ı muktedir hale geldiği, hücuma fâsıla vermek
mecburiyetinin zâyiât-ı mezkûreden ileri geldiği anlaşılmışdır. Rivayete nazaran Gaulois, Agamemnon, Lord Nelson, Soufrene nâm sefâin-i harbiye hasarzede sefâin meyânındadır. İngiliz hey’et-i bahriyesinin yine burada kalacakları tahakkuk eylemisdir."

12 Mart 1915
Atasenaval
Kemal
BOA, HR. SYS, 2322/56
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT