ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

57. Alay Tarihi

« Geri   

    57 nci Piyade Alay Sancağı     Balkan Savaşı
    Çanakkale Cephesi (1.Bölüm)     Çanakkale Cephesi (2.Bölüm)
    Filsitin Cephesi     Galiçya Cephesi
    Trablusgarp Cephesi
 

• Galiçya Cephesi

   Paylas


Bu raporlardan da anlaşılıyor ki İngiliz ve Fransızların Çanakkale Cephesinde uyguladıkları politikayı şimdi Ruslar, (Galiçya Cephesinde Türklere karşı uyguluyorlardı. Müslüman Tatarları cephede Türklere karşı kullanıyorlardı. Son zamanlarda Rus Ordusunda, savaşa karşı bezginlik uyandığı anlaşılmıştır. Müslüman Tatarlar, Türklere karşı savaşmak istemiyorlar ve korktukları içinde Türklere katılmıyorlardı. Artık Rus kuvvetleri açıkça barış istiyorlar, taarruzdan kaçınıyorlardı.

"8 Ocak 1917 tarihinde düşman obüs bataryasından atılan dört mermi, 57 nci Alay Komutanının bulunduğu mahalle isabet emiş ve Alay Komutanı Binbaşı Mehmet Emin Bey yaralanmıştır.( Gnkur. ATASE Arşivi; No. 7/9602, Kls. 5384, Dos. 2 (H-8), Fih. 1-1)

Vekaleten önce Binbaşı Faik Bey daha sonra da Yarbay Yusuf Ziya Bey görev almıştır. 28 Ocak 1917 tarihinde Alayın Komutası tekrar Binbaşı Mehmet Emin Beye geçmiştir.

57 nci Piyade Alayı; 28 Ocak 1917 tarihine kadar bulunduğu 375 Rakımlı Tepe bölgesinde keşif, gözetleme, tahkimat ve karşılıklı ateş faaliyetleri ile meşgul olmuştur.

28 Ocak 1917 tarihinde 04:30'da 77 nci Piyade Alay cephesinde Çekilani Tepesinin sağında şiddetli el bombası ateşi ile düşman taarruzu başladı. 57 nci Piyade Alay cephesinde düşmanın her hangi bir hareketi olmadı. Tümen emriyle 57 nci Piyade Alayı, birlikleriyle 77 nci Piyade Alayı emrim girerek muharebede görev aldı. Kolordu ihtiyatı olan 57 nci Piyade Alayının 4 ncü Taburu Çekilani'deki 77 nci Piyade Alayının durumunu düzeltmek için alayın emrine verildi. Geri kalan 1 nci ve 2 nci Taburlar ileri yanaştırılarak, bir gösteriş taarruzu yapıldı. Çıkarılan ikişer takım kuvvetindeki müfrezeler düşmanın tel örgüleri çevresine yakın çukurlara kadar giderek mevzi almışlardır, düşmanın şiddetli mitralyöz ve piyade ateşine rağmen mevzilerini gecenin başlamasına kadar korumuşlarsa da düşmanın piyade ateşinden daha fazla ilerlemeyi başaramamışlardır. Gecenin başlaması ile ileri karakol düzeni almışlardır. Bu gösteriş taarruzunda, 6 şehit ve 38 yaralı er zayiatımız olmuştur. Düşmanın dikkatini çeken bu hareket, siperlerini takviye etmeye ve Çekilani'ye yöneltilen topçu ateşinin bir kısmını alayın üzerine çevirmeye zorlayarak gösteriş taarruzundan beklenilen amaç bu suretle sağlanmıştır.

28 Ocak 1917 tarihinde cereyan eden muharebede, 57 nci Piyade Alayının zayiatı; 1 nci Tabur : 4 şehit, 13 yaralı, 2 nci Tabur : 1 şehit, 13 yaralı, 3 ncü Tabur: 1 şehit, 1 yaralı, 4 ncü Tabur : 31 şehit, 77 yaralı olmak üzere toplam 37 şehit, 111 yaralı olmuştur.

57 nci Piyade Alayı, 3 ncü Taburu cephede bulunan 4 ncü Taburla değiştirerek, aldığı emir üzerine Kolordu ihtiyatı olmak üzere 29 Ocak 1917'de eski görev yerine gitti. 3 ncü Tabur da siperlerini 77 nci Piyade Alayına devir ve teslim ederek gece yarısı tümen ihtiyatı olarak ordugâhına döndü.
19 ncu Tümen Komutanlığının 18 Nisan 1917 tarihinde yayınladığı emir ile 57 nci Piyade Alay Komutanlığının mevzilerini 72 nci Piyade Alay Komutanlığına devretmesi bildirilmiştir. 25 Nisan 1917 tarihinde 57 nci Piyade Alay Komutanlığı bugüne kadar tuttuğu cephe ve mevzilerini bütünü ile 72 nci Piyade Alayına devir ve teslim ederek, Kolordu ihtiyatına çekilmek üzere Korşani'ye hareket etti.

Nisan 1917 tarihinde Ordu tarafından yayınlanan bir emir ile " Türk Başkomutanlığı' nın 15 nci Kolorduyu başka bölgelerde taarruz harekâtları için kullanmak istediğini ve bu amaçla şimdiden gerekli eğitimler yapılmasını, ordu komutanlığınca da bu hususun uygun görüldüğünü ve kolordunun savunma görevine devam etmek şartıyla gerekli tedbirleri almasını" emrediliyordu.

57 nci Piyade Alayı Ordu Komutanlığı'nca verilen emir gereğince, Tümen Komutanlığından verilen program dahilinde, 1-20 Mayıs 1917 tarihlerinde talim, terbiye ve eğitim faaliyetleri ile meşgul olmuştur. Tümen Komutanlığı, 28 Mayıs 1917 tarihinde yayınladığı bir emir ile, düşman taarruzu ihtimallerine karşı hazırlıklı olunmasını, eğitimlerin sıklaştırılması ve yeni düzenlemelerin yapılmasını istemiştir. 15 nci Kolordu'nun yeni bir görev almak üzere yurda dönmesi Mayıs sonlarında planlanmaya başlanmıştır. Haziran ayı içinde 19 ncu Tümen Komutanlığının yurda dönmesi planlanmıştır.

10 Haziran 1917 tarihinde 57 nci Piyade Alayı Pokof ve Çeşteki' ye gitmek üzere saat 6:30'da hareket ederek, köy ordugahına katılmıştır. 19 ncu Tümen Komutanlığının 11 Haziran 1917 tarihinde yayınladığı emir ile, 57 nci Piyade Alayının yurda dönüşü için toplanmasını istemiştir. Yurda dönmek üzere 12 Haziran 1917 tarihinden itibaren, 1 nci Piyade Taburu saat 13:45'de 18 subay, 724 er ve 59 hayvan trene bindirilerek gönderilmiştir. 12 Haziran 1917 tarihinde 2 nci Piyade Taburu 15 subay, 774 er ve 69 hayvan trene bindirilerek gönderilmiştir. 13 Haziran 1917 tarihinde alayın ağır ve hafif mitralyöz bölükleri 7 subay, 421 er ve 116 hayvan trenle gönderilmiştir.

14 Haziran 1917 tarihinde, Alay erkanı, hücum birliği, istihkâm, telefon ve humbaracı takımları, tümenin süvari bölüğü, cephane müfrezesi 13 subay,
795 er trenle gönderilmiştir. 16 Haziran 1917 tarihinde 4 ncü Piyade Taburu subayları ve misafirleri dahil 18subay, 790 er ve 36 hayvan trenle gönderilmiştir.

Galiçya Cephesinde bir yıl kadar muharebe ederek büyük zayiat veren ve müttefik devletler ordularına parlak hizmetler yapan 57 nci Piyade Alayı, taşınma işlemini tamamlayarak, 23 Haziran 1917 tarihinde Bakırköy İstasyonuna intikal etmiş ve İncirli Çiftliği bölgesinde Çadırlı Ordugah kurarak burada konaklamıştır.

23 Haziran 1917 tarihinden itibaren 57 nci Piyade Alayında kuruluş değişiklikleri yapılmış ve birliklerin eşya ve gereçlerinin tamamlanmasına başlanılmıştır.

57 nci Piyade Alayının, Galiçya Cephesinde bulunduğu süre içerisinde muharebelerdeki başarıları çok parlak olmuş, kahramanlıkları ve zaferleri dünya harp tarihine altın bir yaprak eklemiştir.
 

Bu Yazı 21250 kere okunmuştur.


Sayfalar  1 2 3 45
 

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Avusturyalı Bir General Galiçya'da Türk Subaylarından Bilgi Alırken

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya'da Ruslara Karşı Başarılı Muharbeler Yöneten Türk, Alman, Avusturyalı ve Macar Subaylar

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya Cephesinde Savaşa Giden Mehmetçikler Budapeşte'deki Gülbaba Türbesi'nde Namaz Kılıp Dua Ediyorlar

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya'da Askere Macar Aşçının Pişirdiği Yemeğin Dağıtılması

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya' da Türk Askerleri

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya'da Karla Kaplı Siperlerdeki Mehmetçikler

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya'da Karla Kaplı Siperlerdeki Mehmetçikler

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya Cephesindeki Türk Askerlerinin Trenle Vatana Dönüşleri

 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT