ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Kara Savaşları

« Geri   

    Güney Cephesi     Kuzey Cephesi
    Suvla Çıkarması
 

• Kuzey Cephesi

   Paylas


"Haklısınız. Fakat başka çaremiz yok. Siper kazınız, gömülünüz ve direniniz..."
anlamında özetlenebilecek emriyle yerlerinde kalmışlardı. Başkomutanlarının emrettiğini yapmaya çalışmışlar ve bütün 25-26 Nisan gecesini siper kazıp gömülerek geçirmişlerdi. Onların da tek korktukları ve başladığı takdirde nasıl baş edeceklerini düşünerek yürekten titredikleri şey, Türklerin 26 Nisan günü taze kuvvetlerle muhtemel bir taarruzu idi. Bütün ANZAK Kolordusunun morali, sevk ve idare kademesi bu sanı ve kuşkuya dayanıyordu. 25-26 Nisan gecesi bu ruh haleti ile muharebe etmişler, küçük küçük karşı taarruzlarla Türk taarruzlarını bozmak istemişler ve çok bunalımlı uzun bir gece geçirmişlerdi.

Görülüyor ki, her iki taraf da ayrı etkenler ve oluşumlarda meydana gelen kendi durumları içerisinde bir diğerine karşı kuşkuluydular ve 26 Nisan günü böyle karşılıklı bunalım içinde yaşanılarak geçirildi.

19 ncu Tümen Komutanı 26 Nisan akşamı verdiği bir emirle, bütün birliklerinin bulundukları çizgi ve kesimleri tahkim etmelerini, birbirine karışan birlikleri yeniden düzenleyip muharebe hazırlıklarını tamamlamalarını, komşu birliklerle yan bağlantılarının ve koordinasyon kolaylıklarının kuvvetlendirilmesini, Kocadere Köyündeki tümen cephane dağıtım yerinden gerekli ikmalin erkenden yapılmasını ve erlerin sıcak ve kuvvetli yemekle doyurulmasını bildirdi.

26-27 Nisan 1915 tarihinde 19 ncu Tümen Komutanlığı, 57 nci Piyade Alay Komutanlığına şu emri gönderdi:

"1- İki günden beri üstün düşman karşısında yaptığınız başarılı taarruz ve muharebelerde Özellikle gösterilen kahramanlık gerçekten beğenilecek niteliktedir. Hepinizi tebrik ederim.

2- Düşmanın henüz karşımızda kalmış olması görevimizin bitmemiş olduğunu gösterir. Görevimizi İyi sonuca götüreceğimizden güvenli olarak bu gece için aşağıdaki düzen ve tedbirleri emrediyorum.

3- 27 nci, 57 nci ve 72 nci Alaylar ve Topçular bulundukları mevzilerde gerek avcı ve gerek istinat ve ihtiyatlarında bulunan erler muharebe gereği meydana gelmiş bulunan dağınıklığı kesin olarak ortadan kaldırarak düzen verilmesine bütün komutan ve subaylardan ayrıca isterim."

Türk Ordu Komutanı, geriden gelecek takviye kuvvetlerine yakınlığı nedeni ile evvela Arıburnu'nda taarruz etmek ve düşmanı denize dökmek, sonra bütün gücü ile Seddülbahir'e yüklenmek istiyordu.

Yeni alayların gelmesini beklemek için 26 Nİsan'da yapılamayan taarruz 19 ncu Tümen Komutanı Mustafa Kemal tarafından altı alay ile 27 Nisan sabahı başlatıldı. Hazırlanan taarruz planının yapısı, yarım ay şeklindeki düşman mevzilerine 57 nci ve 64 ncü Piyade Alayları kuzeyden ve hakim araziden Haintepe doğrultusunda taarruz edecek; diğer yandan 27 nci, 33 ncü ve 72 nci Alaylar da genellikle Kanlısırt eksenini kavramış olarak, burasını bütünü ile koparıp çıkarma noktasında birleşeceklerdi.

İşte, 27 Nisan günü Arıburnu'ndaki Türk taarruzlarının plan yapısı bu idi. Bunda, ne 3 ncü Kolordunun ve ne de 19 ncu Tümen Komutanının hiçbir takdiri yoktu. Ordu Komutanlığı devamlı olarak "düşmana taarruz edilmesini, çıkarma noktalarında güçlenip iyice yerleşmesine fırsat verilmeden denize dökülmesini" emrediyordu. Bölgedeki komutanların ve ileri hatlardaki bütün birliklerin istediği de bu idi.

Tanrısına dua edip fundalıklar arasında temiz çamaşırını giyerek6, birbiri ile helalleşip düşmanın üzerine atılan ve günlerce çarpışan erlerin. Ölümü önceden kabul etmiş olarak giriştiği bu savaşta, gösterdiği eşsiz kahramanlıklar hep bu anlamda ve yalnız bu amaca ulaşmak yani, şahadet mertebesine erişmek içindi.
27 Nisan Salı günü sabahı saat 07:30'da 19 ncu Tümen Komutanı Mustafa Kemal'in emriyle merkez ve güney kanadındaki birlikler taarruza başladılar. 33 ncü ve 64 ncü Piyade Alayları henüz muharebe alanına yetişmedikleri İçin 57 nci Piyade Alayının taarruzu gecikti.

Ortalık ağarırken günlük bombardımanlarla Türk mevzilerinde ve belirli arazi noktalarında yer yer ateş toplamaları yapan düşman filosu, Türk taarruzlarının belirmesiyle birlikte adeta çıldırdı. Arıburnu sırtlarında sanki kıyamet kopmuştu. Korkunç bir ateş seli her tarafı sarıyor, Türk taarruz hatlarının geçtiği arazi, sayısız infilâklar la kaynıyordu. Bombardımanlar Conkbayırı ve Kemalyeri sırtlarına kadar sarmıştı. Fakat, Türk birlikleri İki gün ve gecenin bütün uykusuzluk ve muharebe yorgunluğuna rağmen, ilk günlerdeki gibi aynı dinçlik ve daha hınçlı olarak düşman mevzilerine atıldılar. Kırmızısırt-Kanlısırt üzerine yapılan Türk hücumları gerçekten çok sert ve amansızdı. Direnişler adım adım çiğnenerek ilerlendi ve bir saat içerisinde bu tahkimatlı arazi ele geçirildi.

Saat 08:45'te Kırmızısırt ve Kanlısırt hattından çekilen düşman taburları yine kıyılara kadar atılmış ve 25/26 Nisan gecesini panik içerisinde geçirdikleri son mevzilerine zoru zoruna yerleşebilmişlerdi.

Bu sırada, 64 ncu Piyade Alayı muharebe alanına yetişti ve 19 ncu Tümen Kurmay Başkanı Kurmay Binbaşı İzzettin ÇALIŞLAR'ın emrinde, kuzey kanada gönderildi. Saat 10:00'dan itibaren 57 nci Piyade Alayı da 19 ncu Tümen Komutanın emriyle taarruza geçti. Bu kanattaki alayların, düşmanın deniz topçusundan çektiği sıkıntı dayanılmaz derecede ağırdı. Conkbayırı'ndan Arıburnu üzerine balıksırtı gibi uzayan arazi yapısı, buradan taarruz eden birlikleri hemen hemen yarıya yakın kısmıyla düşman filosunun ateşi altında bırakmıştı. Fakat, 57 nci ve 64 ncü Piyade Alayları, bu korkunç ateş yağmuruna rağmen taarruzlarını kahramanca sürdürdüler. Harekât akşama kadar üst üste zorlanarak devam ettirildi. Düşman, Cesarettepe'ye ve Bombasırtı'nın güney yamaçlarına kadar geriye püskürtüldü. Bir aralık bu iki alayın şiddetli taarruzları karşısında paniğe kapılan bazı düşman birliklerinin, kıyılara kadar dağılıp gittikleri ve bunlardan bir kısmının sandallara binerek kaçmak istedikleri görüldü.

Bütün alaylar, 25 Nisan gününden beri aralıksız muharebelerin ağır zayiatına ve yorgunluğuna rağmen, sonsuz bir istek ve hırsla taarruzlarını yürütmüşlerdi. Daha çok kuvvetlenen düşman tahkimatı ve ağır piyade silahlarının planlanmış ateşleri karşısında, düşmanın her iki kanadından da çökertmeler yapılmıştı. Yirmi tabur ile tutulan ve 48 saat tahkim edilen 3 kilometrelik dar bir sahaya çok şiddetli donanma destek ateşi altında yapılan bu Türk taarruzu sonucu düşman denize dökülememişti. Dökülebilmesi için ağır topçuya, düşman mevzilerine kısım kısım girmelerini genişletebilmek için de kuvvetli ihtiyatlara gereksinim vardı. 27 nci, 57 nci ve 72 nci Alayların zayiat oranlarının %30-40 arasında bulunduğu göz önünde tutulursa, 27 Nisan günü yapılan taarruzlarda Türk birliklerinin ne şiddette savaştıklarını ve Arıburnu sırtlarında her atılan adımın akıtılan nice şehidin kanı sayesinde olduğunu anlamak daha kolay olur. Türk Milleti kendi varlıklarını vatan savunmasında böylesine yüceltip, abideleştirmiş olan kahramanları elbette ki unutmayacaktır.

19 ncu Tümen Komutanı Kurmay Yarbay Mustafa Kemal, 27 Nisan taarruzlarına 27/28 Nisan gecesi de devam etmek kararını verdi. Gündüz kazanılan başarıları sürdürmek ve düşmanı toparlanma fırsatı vermeden denize dökmek gerekliydi. Ulaştırılan emirlerle, birliklere üstün bir çaba ve fedakârlık göstererek aynı plan ve düzende taarruza devam etmeleri bildirildi.

Bu Yazı 27689 kere okunmuştur.


Sayfalar  1 23 4 5 6 7 8 9 10
 

 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT